Εφαρμογή του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πόρισμα για την Εφαρμογή του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Περιγραφή

Ο Συνήγορος απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας πόρισμα με θέμα «Εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Κατά τα τελευταία έτη η Αρχή έχει εξετάσει σειρά αναφορών με θέμα την εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου, βάσει των προβλέψεων του ν.2817/00 και πρόσφατα του ν.3699/08, ο οποίος τον αντικατέστησε. Αφού ο Συνήγορος διαπίστωσε πάγια και σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου και συστηματική αδυναμία να επιτευχθεί λύση σε ατομικές υποθέσεις, προέβη στη σύνταξη πορίσματος στο οποίο διατυπώνονται οι σχετικές διαπιστώσεις και προτάσεις του.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή