ΣτΠ προς ΟΑΕΔ για πρόγραμμα επιχορήγησης εργασίας

Αναστολή εκτέλεσης προγράμματος επιχορήγησης Ρομά

Αναφέρθηκε ότι η αναστολή εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος, από τον Απρίλιο του 2010, και η παρατεταμένη εκκρεμότητα κατάληξης του ΟΑΕΔ σε απόφαση για την δυνατότητα ή τον τρόπο συνέχισης του, έχει προκαλέσει σοβαρό βιοτικό πρόβλημα στους ενταγμένους σε αυτό πολίτες Ρομά, διότι συμμετέχοντας σε αυτό καλή τη πίστη, προέβησαν σε κεφαλαιακές επενδύσεις (εξοπλισμό καταστημάτων, ενοίκια, αγορά εμπορευμάτων και αυτοκινήτων) και έχουν επωμιστεί δυσβάσταχτα βάρη εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή