Αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης

Αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος από τους Ρομά των Σαγεϊκων Αχαϊας

Ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι Ρομά που διαβιούν στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας και ειδικότερα εντός των διοικητικών ορίων της Δ. Ενότητας Σαγαίϊκων, τα οποία ωστόσο κρίνουμε ότι είναι αντιπροσωπευτικά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τσιγγάνοι στη χώρα μας. Μεταξύ αυτών των προβλημάτων, τα οποία κυρίως αφορούν στις συνθήκες διαβίωσής τους, προεξάρχοντα ρόλο την συγκεκιρμένη περίοδο έχει και η αδυναμία τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις εισοδήματός τους.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή