Αγ. Τριάδα - Μπιρμπίτα Καλαμάτα

Μετεγκατάσταση Ρομά Αγ. Τριάδας - Καλαμάτα

Ο Συνήγορος του Πολίτη, παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη του ζητήματος της κοινωνικής ένταξης και της στεγαστικής αποκατάστασης των μελών της ομάδας Ρομά του Δήμου Καλαμάτας. Η ενασχόληση της Αρχής μας με το ζήτημα αυτό υφίσταται τουλάχιστον από το έτος 2005 και συνίσταται σε σειρά ενεργειών, συμπεριλαμβανόμενων της διενέργειας αυτοψιών και συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο σήμερα, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί ή έχουν περιέλθει στην Αρχή μας, καθώς και από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο διαφαίνεται σοβαρός κίνδυνος, είτε να οξυνθούν οι σχέσεις μεταξύ των Ρομά και μη Ρομά κατοίκων, είτε οι Ρομά κάτοικοι να περιέλθουν σε εξαιρετικά δυσμενέστερη κατάσταση από αυτήν στην οποία βρίσκονται σήμερα, εάν υλοποιηθεί ως έχει το προωθούμενο από την Δημοτική αρχή σχέδιο μεταφοράς όλων των τσιγγάνων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων της Αγ. Τριάδας και αυτών που διαβιούν πέριξ αυτής, στην περιοχή «Μπιρμπίτα».

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή