Ρομά Ν. Αλικαρνασσού, Ηρακλείου Κρήτης

Συστάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για τον καταυλισμό Νέας Αλικαρνασσού

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει υπόθεση σχετικά με το αν πρόχειρο παράπηγμα στον χώρο του καταυλισμού Ν. Αλικαρνασσού εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ.267/98 «περί διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών». Επί του συγκεκριμένου αιτήματος εκκρεμεί απάντηση σε ένσταση του ενδιαφερομένου κατά της από 19.10.2009 απόφασης της Δ/νσης Πολεοδομίας/Τμήμα Αυθαιρέτων της Νομαρχίας Ηρακλείου να καταχωρήσει το παράπηγμά του, καθώς και άλλων κατοίκων του καταυλισμού, ως αυθαίρετο για το οποίο, αφενός θα πρέπει να καταβληθεί πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, αφετέρου θα πρέπει να κατεδαφιστεί.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή