Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 161 έως 180 από 348.

2011

 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-6. Η αυτοδιοίκηση σε μετάβαση
  Στη διάρκεια του 2011 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα θεσμική αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, γνωστή με το όνομα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010). Ο συνολικός ανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον οποίο ενισχύονται οι δήμοι, καταρ- γούνται οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και συγκροτούνται οι περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, θέτει εκ των πραγμάτων το ζήτημα της νέας κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-7. Εγκύκλιοι έναντι νόμων
  Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του και σε ολόκληρο το εύρος της διοικητικής δράσης που προσπαθεί να ελέγξει, ο Συνήγορος έχει προσκρούσει σε ποικίλες μεθόδους με τις οποίες η διοίκηση παραλλάσσει ή εξουδετερώνει συστηματικά τις επιλογές του νομοθέτη.
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-8. Ίση Μεταχείριση - Ειδική έκθεση 2011
  Ίση μεταχείριση (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005)
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-9. Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2011
  Η ειδική έκθεση του του Συνηγόρου του πολίτη για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-10. Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
  Η δράση του Συνηγόρου του Πολίτη με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Ε. Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
  Νομοθετικές προτάσεις - οργανωτικές προτάσεις - αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών
 • 29/12/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - ΣΤ. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του Θεσμού
  Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες δωρεάν.
 • 29/03/2011 - Ετήσια Έκθεση
  - Δ-3. Κοινωνική πολιτική
  Ανέκαθεν, και ανεξάρτητα από την τρέχουσα δημοσιονομική κρίση, η διαχείριση των ζητημάτων που εμπίπτουν στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής αποτελούσε σημαντική πρόκληση.

2010

2009

Αποτελέσματα 161 έως 180 από 348.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή