Δίκτυα

Δίκτυο Συνηγόρων του Πολίτη των χωρών της Μεσογείου

Ο ΣτΠ συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο Συνηγόρων του Πολίτη των χωρών της Μεσογείου (Network of Ombudsmen of the Mediterranean Αrea), που συστάθηκε το 2007, με πρωτοβουλία των Συνηγόρων του Πολίτη της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκου. Σκοπός του δικτύου είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη δομή διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των θεσμών και των αντίστοιχων χωρών, και να προωθηθούν οι δημοκρατικές αρχές διακυβέρνησης και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι στόχοι του δικτύου επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανταλλαγής εμπειρίας, συγκριτικών μελετών για τους θεσμούς ΣτΠ, δράσεων για την πληροφόρηση των πολιτών και την ενίσχυση των τοπικών θεσμών ΣτΠ, συνεισφέροντας γενικότερα στην οικοδόμηση νεοσύστατων θεσμών ΣτΠ.

 • Στην 6η συνάντηση των μελών του δικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε (11-12 Ιουνίου 2012) στο Παρίσι με θέμα «Αctivating the role of the Ombudsman», η Ελληνίδα Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε ομιλία με τίτλο «Human Rights: Challenges for the Ombudsman Institutions in the defence of irregular migrants». 
 • Μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Έλληνα ΣτΠ συμμετείχε ως εκπαιδευτής στο σεμινάριο «Training and Exchange in Mediation: 3rd Training Session of the Co-workers of AOM Ombudsmen» με θέμα «Mediators and Ombudsmen Facing the Migration Phenomenon», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (18-20 Σεπτεμβρίου 2012).
 • Στην 5η συνάντηση των μελών του δικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε (30-31 Μαΐου 2011) στη Μάλτα με θέμα «The Role of the Ombudsman in Strengthening Good Governance and Democracy», η Ελληνίδα Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε ομιλία με τίτλο «The Impact of Political Changes on the Functions and Actions of the Ombudsman».
 • Στην 4η συνάντηση των μελών του δικτύου που πραγματοποιήθηκε (14–15 Ιουνίου 2010) στη Βαρκελώνη, με θέμα «Immigration and Human Rights: A Challenge for Ombudsman Institutions», παρουσιάστηκε η κατάσταση στο ζήτημα της μετανάστευσης σε κάθε κράτος που συμμετείχε στη σχετική έρευνα.
 • Η 3η συνάντηση των μελών του δικτύου διοργανώθηκε από τον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη (14–15 Δεκεμβρίου 2009) στην Αθήνα , με θέμα «Διαφάνεια στις Δημόσιες Υπηρεσίες: Ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη», συζητήθηκαν θέματα πρόσβασης σε έγγραφα, πρόσβασης στους χώρους στέρησης της ελευθερίας, διαφάνειας και μάχης κατά της διαφθοράς. 
 • Η 2η συνάντηση των μελών του δικτύου πραγματοποιήθηκε (18–19 Δεκεμβρίου) στη Μασσαλία.  Οι διήμερες συναντήσεις εργασίας κατέληξαν στην έγκριση του καταστατικού του δικτύου, με το οποίο καθορίζονται οι αρχές, οι στόχοι, τα μέσα και οι κανονισμοί λειτουργίας. Ακολούθησε εκλογή των διοικητικών οργάνων της ένωσης.
 • Η 1η συνάντηση των μελών του δικτύου πραγματοποιήθηκε (8-10 Νοεμβρίου 2007) στο Ραμπάτ. Οι εργασίες κατέληξαν στη Διακήρυξη του Ραμπάτ. 

 

Το site του δικτύου είναι: http://www.ombudsman-med.org/eng/

 

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC)

Ο Βοηθός Συνήγορος του κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του δικτύου (Bureau).

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις του δικτύου, εισφέρει στην προετοιμασία ετήσιας έκθεσης, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, παράγει και σχολιάζει κείμενα του δικτύου, συνδράμει στο ηλεκτρονικό newsletter, συμμετέχει σε έρευνες, συνεργάζεται με άλλα μέλη σε projects, κλπ.

Μέλη του δικτύου καλούνται να το εκπροσωπήσουν σε διεθνείς συναντήσεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού που γίνονται με πρωτοβουλία διεθνών οργανισμών (Ε.Ε., Συμβουλίου της Ευρώπης, ΟΗΕ, κ.α.) ή διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και ερευνητικών κέντρων.

Στην Ελλάδα διοργανώθηκε το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου το 2006, οπότε ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη είχε και την προεδρία.

Το site του δικτύου είναι: http://www.ombudsnet.org/

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και μέλη του κύκλου για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχαν:

 • Στη 16η ετήσια διάσκεψη του ENOC στη Λευκωσία με θέμα «Νεανική παραβατικότητα, φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη: Δομές και διαδικασίες πρόληψης και παρέμβασης» (10-12 Οκτωβρίου 2012). Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος συντόνισε ομάδα εργασίας με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο».
 • Σε συνάντηση του European Network of Young Advisors (ENYA) στη Βαρσοβία για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και για τη νεανική παραβατικότητα (29-31 Αυγούστου 2012). Στη συνάντηση συμμετείχαν και δύο έφηβες σύμβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού.
 • Σε συνάντηση ομάδας εργασίας για τη νεανική παραβατικότητα του ENOC στην Αθήνα (9 Φεβρουαρίου 2012).
 • Σε συνάντηση του συντονιστικού γραφείου του ENOC στις Βρυξέλλες (16-17 Μαΐου) και στην ετήσια διάσκεψη του ENOC στη Βαρσοβία (13-16 Σεπτεμβρίου 2011).
 • Σε συνέδριο εμπειρογνωμόνων με θέμα την αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία, το οποίο διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Όσλο (27-28 Ιουνίου 2011).
 • Στο ετήσιο συνέδριο και σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εφήβων Συμβούλων (European Network of Young Advisors – ENYA) στο Μπέλφαστ (25-27 Ιουλίου 2011).
 • Στην ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) στο Στρασβούργο (6–9 Οκτωβρίου 2010) και σε συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής στο Παρίσι (12 Ιανουαρίου 2010).

 

 

Δίκτυο Συνηγόρων για το Παιδί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Children’s Rights Ombudspersons’ Network in South and Eastern Europe – CRONSEE)

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και μέλη του κύκλου για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχαν:

 • Σε συνάντηση του CRONSEE στην Μπούντβα (Μαυροβούνιο) για  την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την οποία διοργάνωσε ο Συνήγορος του Μαυροβουνίου και η οργάνωση Save the Children (13 Σεπτεμβρίου 2012).
 • Σε συνάντηση του CRONSEE στην Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο) με θέμα την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Τη συνάντηση διοργάνωσε ο Συνήγορος του Μαυροβουνίου και η οργάνωση Save the Children (17 Μαΐου 2012).

Το site του δικτύου είναι: http://resourcecentre.savethechildren.se/library/case-study-child-rights-governance-initiative-south-east-europe-childrens-rights

 

 

Equinet

Ο Συνήγορος, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (ν.3304/2005), συμμετέχει θεσμικά στο «Equinet» το ευρωπαϊκό Δίκτυο των φορέων προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης για την εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών 2000/48 και 2000/73. Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε μέλος του δικτύου το 2005. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετέχει ενεργά:

 • Dynamic Interpretation (ζητήματα εφαρμογής των Οδηγιών, αποσαφήνισης νομικών εννοιών, εξέτασης συγκεκριμένων υποθέσεων, συγκριτικής επεξεργασίας του τρόπου εφαρμογής)
 • Strategic Enforcement (ζητήματα που σχετίζονται με τη γενική στρατηγική κάθε εθνικού φορέα, αλλά και τη στρατηγική σε επιμέρους πεδία διακρίσεων (ρομά, άτομα με αναπηρία κλπ)
 • Policy Formation (πολιτικές ευαισθητοποίησης και πολιτικές προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο επίπεδο του πολιτικού σχεδιασμού, επιρροές σε opinion leaders, όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης κλπ)
 • Promotion of Equality (ζητήματα που αφορούν τα μεθοδολογικά εργαλεία για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης (αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, διενέργεια ερευνών κλπ)

 

Από τον Οκτώβριο του 2009 και, για δύο χρόνια, ο Συνήγορος εκπροσωπήθηκε στο ΔΣ του Equinet, μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις Βρυξέλλες στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του δικτύου. Από τα τέλη του 2009 ο Συνήγορος επίσης ηγείται μιας εσωτερικής πρωτοβουλίας του δικτύου που αφορά την αποτύπωση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των Ρομά.

Η συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στο δίκτυο πρακτικά σημαίνει: α) τη δυνατότητα συμμετοχής στις ομάδες εργασίας, β) την ανταλλαγή απόψεων μέσω του forum που υπάρχει στην ιστοσελίδα του δικτύου γ) τη συνεισφορά μας με κείμενα ή παρατηρήσεις σε «γνώμες» (opinions) που διατυπώνονται και αφορούν την εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας.

Το site του δικτύου είναι http://www.equineteurope.org/

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δραστηριότητες:

Το 2012 ειδικοί επιστήμονες του Συνηγόρου συμμετείχαν:

 • Στη συνάντηση εργασίας για τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ FRA και Equinet, με θέμα «Contributing to Implementing the EU Charter of Fundamental Rights and the EU Equality Legislation», στη Βιέννη (15-17 Οκτωβρίου 2012).
 • Στη συλλογική έκδοση How to Tackle Under-reporting from a Communication Perspective με τον συντονισμό ομάδας εργασίας που εισέφερε το κεφάλαιο με τίτλο «Communicate to Build a “Culture of Rights” in Society – The Challenge, the Practices and the Issues», Βαλέτα (26-27 Σεπτεμβρίου 2012).
 • Στη συνάντηση εργασίας της ομάδας «Policy Formation», στις Βρυξέλλες (8-9 Μαΐου 2012).
 • Στην ομάδα εργασίας «Strategic Approach to Fight Discrimination» για ζητήματα επικοινωνιακής στρατηγικής και πρακτικών των εθνικών θεσμών στις χώρες τις ΕΕ οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση των διακρίσεων, στο Δουβλίνο (26-28 Απριλίου 2012).
 • Σε νομικά σεμινάρια με θέμα «Περιπτώσεις διάκρισης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ο ρόλος των εθνικών φορέων ισότητας», στις Βρυξέλλες (27-28 Μαρτίου 2012), καθώς και στο Βίλνιους (23-24 Μαΐου 2012). 

 

Παλιαότερες συνεργασίες:

 • Η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού συμμετείχε στη συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου Equinet με θέμα «Realising the Potential of Equality Bodies», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Η Συνήγορος του Πολίτη προέδρευσε στην ενότητα «The Potential of Equality Bodies in Promoting Equality and the Need for Clear Standards for Equality Bodies – A Council of Europe Perspective» (29 Νοεμβρίου 2011).
 • Ειδικοί επιστήμονες του Συνηγόρου συμμετείχαν σε νομικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού δικτύου Equinet με τίτλο «Legal Developments and Concepts in the Field of Equality and Non-discrimination in Europe», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (28 Μαρτίου 2011). Επίσης, εκπρόσωποι του Συνηγόρου συμμετείχαν στη συνάντηση της ομάδας εργασίας του δικτύου «Working Group on Dynamic Interpretation» (14 Σεπτεμβρίου 2011), που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες. Επιπρόσθετα, ο Συνήγορος εισέφερε στη συγγραφή της έκθεσης του δικτύου με τίτλο Developing a Strategy for Equality Bodies to Provide Independent Assistance to Victims of Discrimination. Ειδικός επιστήμονας συμμετείχε σε σχετική συνάντηση της ομάδας εργασίας του Equinet «Strategy Development Working Group» στη Βουδαπέστη (28 Απριλίου 2011).
 • Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου συμμετείχε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού (European Network Against Racism – ENAR) με θέμα «Employment Conference – Broadening the Race for Equality» στις Βρυξέλλες (24 Ιουνίου 2011).
 • Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου συμμετείχε στη διάσκεψη της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκε η στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα για το διάστημα 2010-2015 (19-20 Σεπτεμβρίου 2011).
 • Η Βοηθός Συνήγορος για θέματα Ισότητας των Φύλων συμμετείχε σε νομικό σεμινάριο με θέμα «Legal Developments and Concepts in the Field of Equality and Non-Discrimination in Europe», που πραγματοποιήθηκε (1–2 Ιουλίου 2010) στις Βρυξέλλες.

 

 

Ευρωπαϊκό δικτύο των εθνικών ανεξάρτητων φορέων για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Bodies Network)

Ο κύκλος Ισότητας των Φύλων, ασκώντας την αρμοδιότητα του gender equality body, κατά το άρθρο 20 της κωδικοποιητικής οδηγίας 2006/54/ΕΚ, συμμετέχει στο Gender Equality Bodies Network, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέλη του Συνηγόρου του Πολίτη συμμετέχουν σε δύο ετήσιες συναντήσεις στις Βρυξέλλες και σε νομικά σεμινάρια επιμόρφωσης, απαντούν σε έρευνες και παρουσιάζουν case studies.

 • Ως μέλος του Gender Equality Bodies Network, ο Συνήγορος συμμετείχε στην 1η ετήσια συνάντηση των εθνικών φορέων ισότητας των φύλων, που εποπτεύεται άμεσα από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα «Ο ρόλος των φορέων ισότητας των φύλων στην εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής». Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Παρακάμπτοντας την αρχή της ίσης αμοιβής στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα», στις Βρυξέλλες (11 Ιουνίου 2012).
 • Eιδικός επιστήμονας συμμετείχε στη 2η ετήσια συνάντηση του δικτύου, που είχε ως θέμα την επικείμενη συγχώνευση του δικτύου των εθνικών φορέων ισότητας των φύλων με το Equinet, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (27 Νοεμβρίου 2012).

 

 

International Ombudsman Institute

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μέλος του IOI και του ευρωπαϊκού τμήματος αυτού.

 Το site του ινστιτούτου είναι https://www.theioi.org/

 

 

Συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Διοργάνωση διεθνούς διαβούλευσης σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Στις 5 και 6 Μαΐου 2011 διοργανώθηκε στην Αθήνα από τον Συνήγορο και τη Γενική Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης συνάντηση διαβούλευσης με θέμα «Consultation Meeting on the Council of Europe’s Activities in the Field of Migration». Στόχος της στρογγυλής τράπεζας, στην οποία συμμετείχαν αξιωματούχοι ανεξάρτητων αρχών προστασίας δικαιωμάτων της ΕΕ και εκπρόσωποι της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ήταν να συζητηθούν οι στρατηγικές και οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πεδίο της μετανάστευσης. Οι άξονες της διαβούλευσης ήταν τα ζητήματα ένταξης των νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών, ζητήματα ασύλου και επαναπατρισμού μεταναστών, και τέλος τα δικαιώματα των παράνομων μεταναστών στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης

 • Η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, συμμετείχε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και διακρίσεις», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο (31 Μαΐου 2012).
 • Η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, συμμετείχε σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διακρίσεις»  που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο (31 Μαΐου 2012).
 • Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου συμμετείχε σε σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, με θέμα «Seminar with National Specialised Bodies to Combat Racism and Racial Discrimination. Racism and Racial Discrimination in Employment», που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο (26-27 Μαΐου 2011).

 

Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (Fundamental Rights Agency - FRA) της Ευρωπαικής Ένωσης

 • Η Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε στο συνέδριο του Fundamental Rights Agency (FRA) με θέμα «Δικαιοσύνη σε καιρό κρίσης: Προκλήσεις και ευκαιρίες για πρόσβαση στη δικαιοσύνη», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (6-7 Δεκεμβρίου 2012).

 

 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

 • Η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, συναντήθηκε mε την αποστολή από το γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (OSCE Office for Democratic Institutions & Human Rights – ODIHR) με στόχο την αξιολόγηση των επικείμενων εκλογών (6 Μαΐου 2012).
 • Η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, συναντήθηκε με αποστολή του γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, Στην Αθήνα (26 Απριλίου 2012).
 • Ειδικός επιστήμονας του Συνηγόρου συμμετείχε στη συνάντηση περιφερειακών Συνηγόρων με θέμα «Ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την πρόληψη των βασανιστηρίων», την οποία διοργάνωσε ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) σε συνεργασία με το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη της ΠΓΔΜ στην Οχρίδα (10-11 Ιουνίου 2011). Παρουσίασε εισηγήσεις με θέμα «Η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη στην πρόληψη των βασανιστηρίων» και «Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας προώθησης της ίσης μεταχείρισης».

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή