Πρόγραμμα Ευνομία

Το πρόγραμμα ΕΥΝΟΜΙΑ ξεκίνησε επισήμως τη δράση του τον Ιανουάριο του 2001, χρηματοδοτούμενο από έκτακτη οικονομική συνεισφορά της ελληνικής κυβέρνησης στη Γενική Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στη δημιουργία και να στηρίξει τη λειτουργία νεοσύστατων διαμεσολαβητικών θεσμών σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στις αρχές του 2004 συγκροτήθηκε η νέα ομάδα συντονισμού του προγράμματος, στην οποία, δίπλα στον πρώην Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη, Γιώργο Καμίνη, βρίσκονταν ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος, και ο Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thomas Hammarberg. Tο δεύτερο μέρος του προγράμματος διήρκησε ως το τέλος του 2006.  Το τρίτο μέρος του προγράμματος υλοποιήθηκε μεταξύ των μηνών Ιούλιος 2008 και Ιούνιος 2009.  

 

 Έντυπo

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή