Συνάντηση εργασίας για θέματα μετανάστευσης, ασύλου και κοινωνικής ένταξης

Συνάντηση εργασίας για θέματα μετανάστευσης, ασύλου και κοινωνικής ένταξης

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε συνεργασία με την Διεύθυνση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικών υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργάνωσε την 5 και 6 Μαϊου 2011 συνάντηση εργασίας για θέματα μετανάστευσης, ασύλου και κοινωνικής ένταξης. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι Συνηγόρων και άλλων εθνικών δομών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (NHRS) από τα κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της διοίκησης. Σκοπός των εργασιών ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και η εξεύρεση τρόπων αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών θεσμών προστασίας δικαιωμάτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τήρηση από τα κράτη των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από την ΕΣΔΑ, καθώς και τη νομολογία του ΕΔΔΑ και των διαπιστώσεων των εποπτικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συμπληρωματικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή