"Η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη: μεταξύ της αρχής της νομιμότητας και της αρχής της χρηστής διοίκησης",

Διεθνές σεμινάριο "Η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη: μεταξύ της αρχής της νομιμότητας και της αρχής της χρηστής διοίκησης", Σόφια -Βουλγαρία.

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα ΕΥΝΟΜΙΑ, σε συνεργασία με τον Βούλγαρο Συνήγορο του Πολίτη, οργάνωσε στη Σόφια της Βουλγαρίας διεθνές σεμινάριο με θέμα "Η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη: μεταξύ της αρχής της νομιμότητας και της αρχής της χρηστής διοίκησης". Στις εργασίες συμμετείχαν αντιπροσωπίες από τριάντα αντίστοιχους θεσμούς. Ανάμεσα τους ήταν οι ΣτΠ από την Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γεωργία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σερβία, τη Σουηδία, τη ΠΓΔΜ, κ. ά.
 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή