Προπαρασκευαστική συνάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Προπαρασκευαστική συνάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Στις 14 Νοεμβρίου του 2008 πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια μία προπαρασκευαστική συνάντηση, η οποία στόχο είχε να θέσει το πλαίσιο για μία κοινή δράση μεταξύ του Συνηγόρου του Πολίτη της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας , στον τομέα του διασυνοριακού ενδιαφέροντος σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος εκ μέρους του ομόλογου θεσμού, ο ίδιος ο Συνήγορος κ. Idzet Memeti, η σύμβουλος για θέματα διεθνούς συνεργασίας κ. Ms. Uranija Pirovska, και εκ μέρους του Έλληνα Συνηγόρου, ο υπεύθυνος του προγράμματος EYNOMIA κ. Δημήτρης Χριστόπουλος και η ειδική επιστήμονας κ. Αθηνά Κουτρουμάνη.

Οι δράσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν για το 2009 στοχεύουν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και δράσεων για θέματα περιβαλλοντικής συνεργασίας, ενίσχυση της επίγνωσης του ρόλου που έχει ο Συνήγορος του πολίτη σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και μακροπρόθεσμα στην καταγραφή των προβλημάτων κακοδιοίκησης με επιπτώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος στα δύο κράτη.

Η πρώτη προγραμματισμένη δραστηριότητα είναι μία συνάντηση των εκπρόσωπων του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη στη πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Ιανουάριος 2009). Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την Χρύσα Χατζή Βοηθό Συνήγορο στον κύκλο «Ποιότητα ζωής» θα απαρτίζεται από τον Νίκο Βίττη και την Τζέλα Μποσδογιάννη, ειδικούς επιστήμονες στον κύκλο αυτό. Στόχος της επίσκεψης είναι να προωθηθούν κεκτημένες γνώσεις και εμπειρίες του Έλληνα Συνηγόρου στη διαχείριση σχετικών υποθέσεων, στα κεντρικά, αλλά στα περιφερειακά γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2009.

Η δεύτερη δράση, η πραγματοποίηση της οποίας προβλέπεται για την άνοιξη του 2009 θα έχει αντικείμενο την προοπτική από κοινού διαχείρισης αναφορών πολιτών στα δύο κράτη για ζητήματα πιθανώς, διασυνοριακού ενδιαφέροντος. Η κοινή αυτή δράση θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στο να αναγνωρίσει την αίτια και τα κίνητρα της κακοδιοίκησης, να συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας με την διοίκηση ένθεν και ένθεν των συνόρων καθώς επίσης και να εστιάσει στα περιθώρια παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Τα αποτελέσματα αυτής της κοινής δραστηριότητας θα παρουσιαστούν σε ευρωπαϊκή συνάντηση εργασίας με θέμα τον ρόλο του Συνηγόρου του πολίτη στην προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΝΟΜΙΑ τον Ιούλιο του 2009.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή