Συναντήσεις εργασίας στην Καβάλα

Συναντήσεις εργασίας στην Καβάλα

Στο πλαίσιο των δράσεων συνεργασίας με όμορους θεσμούς Ombudsman (Βουλγαρία και πΓΔΜ) σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, που έχουν σχεδιαστεί για το 2009, ο Συνήγορος του Πολίτη διοργάνωσε στην Καβάλα στις 26 και 27 Νοεμβρίου δύο συναντήσεις προπαρασκευαστικού χαρακτήρα με εθνικούς φορείς. Το θέμα των συναντήσεων ήταν «Δυνατότητες θεσμικής παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη στην προστασία προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων». Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το διασυνοριακό ποτάμιο σύστημα του Νέστου.

Η αντιπροσωπεία του Συνηγόρου του Πολίτη αποτελούνταν από τους ειδικούς επιστήμονες του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, Βασιλική Καραγεώργου, Κατερίνα Φλιάτουρα και Αθηνά Κουτρουμάνη (υπεύθυνη εκ μέρους του προγράμματος Ευνομία), υπό το συντονισμό της βοηθού Συνηγόρου, Χρυσής Χατζή.

Στις 26 Νοεμβρίου, η αντιπροσωπεία του Συνηγόρου του Πολίτη συνάντησε εκπρόσωπους μη-κυβερνητικών οργανώσεων με εγνωσμένη εμπειρία και δράση στα θέματα αυτά, ερευνητικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, Τεχνικών και Γεωτεχνικών Επιμελητήριων Ελλάδας. Βασικό ζητούμενο της συνάντησης ήταν η χαρτογράφηση των προβλημάτων μεταξύ διοίκησης και πολιτών στο πλαίσιο της εφαρμογής των πολιτικών της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Στις 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τις διοικητικές υπηρεσίες, που έχουν αρμοδιότητες στα ζητήματα διαχείρισης υδάτων (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Νομαρχίες, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, ΔΕΗ, κλπ). Βασικό ζητούμενο της συνάντησης ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διοίκηση στην εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, όπως ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών σε εθνικό αλλά και διακρατικό επίπεδο, καθώς και τα ζητήματα που ανακύπτουν στις σχέσεις διοίκησης και πολιτών.

Τα αποτελέσματα της δράσης, καθώς και των κοινών δράσεων με τα όμορα κράτη, θα παρουσιαστούν σε ευρωπαϊκή συνάντηση εργασίας με θέμα τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη στην προστασία του περιβάλλοντος, η οποία θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΝΟΜΙΑ τον Ιούνιο του 2009.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή