Σεμινάριο: Διερευνώντας τα πρότυπα και τα μέτρα αντιμετώπισης της θεσμικής θέσης των Ρομά

Σεμινάριο: Διερευνώντας τα πρότυπα και τα μέτρα αντιμετώπισης της θεσμικής θέσης των Ρομά

Το πρόγραμμα Ευνομία που υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ελληνικής Κυβέρνησης ο Συνήγορος του Πολίτη, υπό την αιγίδα του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.synigoros.gr/eunomia) διοργανώνει αυτή τη συνάντηση εμπειρογνωμόνων με σκοπό τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρομά στην Ευρώπη και την εύρεση συγκεκριμένων θεσμικών λύσεων σε σχέση με αυτό, που προκύπτουν από:

 

 

  •      Πρακτικές και / ή στρατηγικές των Εθνικών Ειδικευμένων Οργανισμών για την ισότητα
  • Διοικητικές πρακτικές
  • Ειδικές πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη νομολογία των ΕΔΑΔ, ΟΑΣΕ (Ύπατος Αρμοστής για τις Εθνικές Μειονότητες, ODIHR) και της ΕΕ (E.C., FRA και E.P.)

     

    Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η προώθηση μιας διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ των εξειδικευμένων εθνικών φορέων ισότητας που ανήκουν στην Equinet (Ευρωπαϊκό Δίκτυο των φορέων ισότητας) και ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τους Ρομά – είτε σε επίπεδο Συνηγόρων του Πολίτη είτε όχι – και μεταξύ σχετικών Διεθνών Οργανισμών, ενόψει της διαμόρφωσης συγκεκριμένων συστάσεων για τις σχετικές θεσμικές λύσεις.

Συμπληρωματικά Αρχεία

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή