Συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη της Βουλγαρίας

Συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη της Βουλγαρίας

Αντιπροσωπεία του Συνηγόρου του Πολίτη, αποτελούμενη από τις ειδικές επιστήμονες του Κύκλου Ποιότητας Ζωής Έλενα Σταμπουλή και Μαρία Αποστόλου, πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη της Βουλγαρίας στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρουσιάσθηκαν πρακτικές χειρισμού υποθέσεων για περιβαλλοντικά θέματα. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπροσωπώντας τον ομόλογο θεσμό, ο υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων κ. Christo Halatchev, η υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαίδευσης, Υγείας και Περιβάλλοντος κα Julia Kassaliyska, και δύο εξωτερικοί σύμβουλοι του θεσμού.

Η παρουσίαση της αντιπροσωπείας του Συνηγόρου του Πολίτη στόχευε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και δράσεων για θέματα περιβαλλοντικής συνεργασίας και στην ενίσχυση της επίγνωσης του ρόλου που έχει ο Συνήγορος του Πολίτη σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η παρουσίαση της ελληνικής αντιπροσωπείας επικεντρώθηκε στα εξής θέματα: 

  • γενική παρουσίαση του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες και πρακτικές και τα προβλήματα που αναδεικνύονται από τον χειρισμό των υποθέσεων,
  • η περιβαλλοντική νομοθεσία και το κοινοτικό πλαίσιο, ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών από τα κράτη-μέλη, η σημασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η εφαρμογή των δεσμεύσεων από το Δίκτυο NATURA 2000 και τη Σύμβαση του Ramsar,
  • αναφορά σε περιβαλλοντικές υποθέσεις, αυθαίρετες κατασκευές και/ή δραστηριότητες σε προστατευόμενες περιοχές, ρύπανση από μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, διαχείριση απορριμμάτων, πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή