Σεμινάριο ‘Ο Συνήγορος του Πολίτη και η προστασία του περιβάλλοντος’

Σεμινάριο ‘Ο Συνήγορος του Πολίτη και η προστασία του περιβάλλοντος’

ΕλευσίναΟ Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη διοργάνωσε σεμινάριο με τίτλο ‘Ο Συνήγορος του Πολίτη και η προστασία του περιβάλλοντος’ στις 22 και 23 Ιουνίου 2009. Το σεμινάριο περιελάμβανε δύο στρογγυλές τράπεζες με θέματα ‘Μηχανισμοί λογοδοσίας και προστασία του περιβάλλοντος’ και ‘Η συμβολή του Συνήγορου του Πολίτη στην προστασία του περιβάλλοντος: έλεγχος, διαμεσολάβηση, ευαισθητοποίηση’, καθώς και μια συνεδρία με ειδικές θεματικές παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν αντιπροσωπίες Συνηγόρων του Πολίτη των χωρών Αλβανίας, Αρμενίας, Αυστρίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, πΓΔΜ, Σλοβενίας, Ισπανίας, ο περιφερειακός Συνήγορος της Βοϊβοντίνα (Σερβία), εκπρόσωπος του περιφερειακού Συνήγορου της Καταλονίας (Ισπανία), και επίλεκτο ακροατήριο, κυρίως από ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά θέματα. Στις στρογγυλές τράπεζες συμμετείχαν ομιλητές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Βουλή των Ελλήνων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης των αντιπροσωπειών Συνηγόρων του Πολίτη, διοργανώθηκε επίσκεψη σε περιοχή ιδιαίτερου αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, στην πόλη της Ελευσίνας. Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και ακολούθως είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν σε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο της Ελευσίνας, καθώς και τον Αντιδήμαρχο Ασπροπύργου, όπου συζητήθηκαν πραγματικές περιπτώσεις αναφορών πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής.

Το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις θεματικές παρεμβάσεων του ΣτΠ σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης κοινών περιβαλλοντικών θεμάτων μεταξύ γειτονικών χωρών. Η κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική προτείνει ολιστική προσέγγιση σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης. Η κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο συζητήθηκε στο σεμινάριο, είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, η οποία απαιτεί συνεργασία και συντονισμό για τη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις διαχείρισης διασυνοριακών προβλημάτων ύδατος, καθώς και για τη βελτίωση της προστασίας των κοινοτικών υδάτων. Οι στρογγυλές τράπεζες, αλλά και η συζήτηση που ακολούθησε όλες τις συνεδρίες, οδήγησαν στο κεντρικό συμπέρασμα ότι ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να βοηθήσει στην ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ φορέων, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα συνεργασίας σε διοικητικό επίπεδο (ακόμα και για διασυνοριακά θέματα), διαμεσολαβώντας και προτείνοντας λύσεις.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή