Αρχή συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Αρχή συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Τον Δεκέμβριο, η Αρχή άρχισε να συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο της Πρώτης Τράπεζας του Συμφώνου Σταθερότητας για την υλοποίηση δράσεων θεσμικής οικοδόμησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στη δημιουργία διαμεσολαβητικών θεσμών τύπου ombudsman. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η συμβολή στη συγκρότηση και η μεσοπρόθεσμη στήριξη των νέων διαμεσολαβητικών θεσμών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού τους, καθώς και η δημιουργία άτυπων διεθνών δικτύων παρακολούθησης και ενίσχυσής τους σε μεγαλύτερο χρονικό βάθος.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή