Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργανώθηκε στα Τίρανα

Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργανώθηκε στα Τίρανα

Τον Οκτώβριο, ύστερα από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι ειδικοί επιστήμονες, Χρήστος Αδάμ και Ανδρέας Τάκης συμμετείχαν σε συνέδριο που διοργανώθηκε στα Τίρανα από την Παρουσία ΟΑΣΕ στην Αλβανία και το Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα τον Αλβανό Συνήγορο του Πολίτη. Στις εισηγήσεις τους, αναφέρθηκαν αντιστοίχως, στα "Κοινά προβλήματα πολιτειακής και διοικητικής οργάνωσης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης" και τη "Σχέση του Ombudsman με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης". Η συνεργασία με τον Αλβανό Συνήγορο του Πολίτη προβλέπεται ότι θα ενισχυθεί μέσα στο 2001.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή