Συμμετοχή σε συνάντηση συντονισμού στο Στρασβούργο

Συμμετοχή σε συνάντηση συντονισμού στο Στρασβούργο

Τον Ιούνιο, ο Συνήγορος του Πολίτη, συμμετέσχε σε συνάντηση συντονισμού που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο και είχε ως στόχο την υλοποίηση της δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τους ombudsmen, η οποία εντάσσεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης συνεργασίας του με τη Διευθύντρια Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρία Jane Dinsdale, διερευνήθηκαν αναλυτικά τα διαδικαστικά και ουσιαστικά δεδομένα της συνεργασίας της Αρχής με το Συμβούλιο.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή