"Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου"

"Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου"

Τον Μάιο, ο Συνήγορος του Πολίτη, καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος, συμμετέσχε σε σεμινάριο που οργανώθηκε από την "Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου" του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το σεμινάριο με θέμα "Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη (ombudsman) στην Ευρώπη και οι προκλήσεις της εδραίωσης της δημοκρατίας" έλαβε χώρα στην Αθήνα στο πλαίσιο της Πρώτης Τράπεζας του Συμφώνου Σταθερότητας. Στην εισήγησή του, ο Συνήγορος του Πολίτη έκανε απολογισμό της δράσης της Αρχής στην Ελλάδα και παρουσίασε για πρώτη φορά δημοσίως το σχέδιο δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή