Κατάθεση γνωμοδότηση στο σχέδίο νόμου για τον Ombudsman της Σλοβακίας

Κατάθεση γνωμοδότηση στο σχέδίο νόμου για τον Ombudsman της Σλοβακίας

Το Σεπτέμβριο, η Αρχή κατέθεσε γνωμοδότηση στο σχέδίο νόμου για τον Ombudsman της Σλοβακίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τη Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Την γνωμοδότηση συνέταξαν για λογαριασμό του Συνηγόρου του Πολίτη, οι ειδικοί επιστήμονες Μαρία Λιαδή και Χρύσα Χατζή.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή