Αποδοχή πρότασης συνεργασίας του Κέντρου για τη Μελέτη της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,

Αποδοχή πρότασης συνεργασίας του Κέντρου για τη Μελέτη της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,

Από τον Μάρτιο, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποδεχθεί πρόταση συνεργασίας του Κέντρου για τη Μελέτη της Δημοκρατίας ("Center for the Study of Democracy", CSD) της Βουλγαρίας, για την υποστήριξη του προγράμματος "Προώθηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Δημιουργία Θεσμού Ombudsman στην Βουλγαρία". Το πρόγραμμα συγκροτήθηκε από το CSD στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος τοποθετείται στις αρχές του 2002.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή