Συζητήσεις με σκοπό τον σχεδιασμό του θεσμού Ombudsman του Μαυροβουνίου.

Συζητήσεις με σκοπό τον σχεδιασμό του θεσμού Ombudsman του Μαυροβουνίου.

Στις 16-17 Σεπτεμβρίου, ο ΣτΠ, Νικηφόρος Διαμαντούρος και ο ειδικός επιστήμονας Δημήτρης Χριστόπουλος συμμετείχαν σε συζητήσεις στην Ποντογκορίτσα του Μαυροβουνίου ανάμεσα σε διεθνείς οργανώσεις, θεσμούς Ombudsman και την αρχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας με σκοπό τον σχεδιασμό του θεσμού Ombudsman του Μαυροβουνίου. Ειδική γνωμοδότηση πάνω στο σχέδιο νόμου του Ombudsman εκπόνησαν οι Χρύσα Χατζή και Χρήστος Τσαϊτουρίδης. Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση αποτέλεσε μέρος ενός συλλογικού κειμένου γνωμοδοτήσεων που παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές του Μαυροβουνίου.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή