εκπαιδευτικό σεμινάριο για το επιστημονικό προσωπικό του θεσμού Ombudsman της Σερβικής Δημοκρατίας (Σ.Δ.) της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

εκπαιδευτικό σεμινάριο για το επιστημονικό προσωπικό του θεσμού Ombudsman της Σερβικής Δημοκρατίας (Σ.Δ.) της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. (clone)

Στις 17-22 Μαΐου ο ΣτΠ διοργάνωσε στα γραφεία του εκπαιδευτικό σεμινάριο για το επιστημονικό προσωπικό του θεσμού Ombudsman της κρατικής οντότητας της Σερβικής Δημοκρατίας (Σ.Δ.) της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Τα 5 μέλη της αντιπροσωπείας του Ombudsman της Σ.Δ. είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την εμπειρία και τις πρακτικές της ελληνικής Αρχής. Το σεμινάριο εστιάσθηκε σε ζητήματα που αφορούν

  1. τον χειρισμό αναφορών πολιτών,
  2. το θεσμικό ρόλο, τα μοντέλα και τις πολιτικές της διαμεσολάβησης ,
  3. στοιχεία για την διαχείριση ανθρώπινων πόρων ενός σε θεσμούς τύπου ombudsman καθώς και μοντέλα συντονισμού, και τέλος
  4. διοικητικά ζητήματα της Αρχής.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή