Ο ΣτΠ φιλοξένησε επίσκεψη εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Σερβίας

Ο ΣτΠ φιλοξένησε επίσκεψη εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Σερβίας

Στις 12 - 14 Φεβρουαρίου ο ΣτΠ φιλοξένησε επίσκεψη εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Σερβίας, κυρίου Ivica Ezdenci, ο οποίος είναι μέλος της επιτροπής υπεύθυνης για τον σχεδιασμό του ιδρυτικού νόμου του Ombudsman της Δημοκρατίας της Σερβίας. Σκοπός της επίσκεψης ήταν λήψη από τον κ. Ezdenci, χρήσιμης εμπειρίας για τις δομές και τις δράσεις ενός θεσμού τύπου Ombudsman. Για τον λόγο αυτό οργανώθηκαν συναντήσεις με μέλη της αντίστοιχης ελληνικής επιτροπής, η οποία συνέταξε τον ιδρυτικό νόμο του ΣτΠ. Επιπλέον, από το προσωπικό του ΣτΠ παρουσιάσθηκαν οι πρακτικές και οι λειτουργίες του ελληνικού θεσμού σε καθημερινή βάση.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή