Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη.

Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη.

Στις 18-20 Δεκεμβρίου, οκταμελής ομάδα προσωπικού του Ombudsman του Κοσσυφοπεδίου πραγματοποίησε 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη. Στο πλαίσιο των συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια κατάρτισης στις ακόλουθες θεματικές: ο ρόλος του Ombudsman στις κοινωνίες σε μετάβαση, χειρισμός αναφορών ανά Κύκλο του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη, η συμμόρφωση της διοίκησης με τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, οι σχέσεις της Αρχής με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και τέλος, οι σχέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη με τη δικαστική λειτουργία. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των επιστημόνων από το Κοσσυφοπέδιο με την εμπειρία του Έλληνα Συνηγόρου σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος (ειδικότερα, δικαιώματα του ανθρώπου και δικαιώματα του παιδιού) αλλά και η αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών πολιτειακών ρόλων που διαδραματίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, αφενός, σε κράτη δικαίου και αφετέρου, σε μεταβατικές κοινωνίες.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή