Ο ΣτΠ φιλοξένησε εξαμελή επιστημονική αντιπροσωπεία του θεσμού Ombudsman της Αλβανίας,

Ο ΣτΠ φιλοξένησε εξαμελή επιστημονική αντιπροσωπεία του θεσμού Ombudsman της Αλβανίας,

Κατά το διάστημα 4 - 7 Φεβρουαρίου, ο Συνήγορος του Πολίτη φιλοξένησε εξαμελή επιστημονική αντιπροσωπεία του θεσμού Ombudsman της Αλβανίας, η οποία συμμετείχε σε συναντήσεις εργασίας με στελέχη του Έλληνα ομόλογου θεσμού. Στη διάρκεια των συναντήσεων τα στελέχη των δύο θεσμών παρουσίασαν την νομοθεσία που εφαρμόζεται στις δύο χώρες, τις αντίστοιχες διοικητικές πρακτικές και κανόνες, καθώς και το προϊόν εργασίας του Ombudsman σε καθένα από τα παρακάτω θέματα: α)Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, β)Προστασία του περιβάλλοντος και πολεοδομία, γ)Μεταναστευτική νομοθεσία με έμφαση στην Συνθήκη του Σένγκεν.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή