Συνάντηση εργασίας στο Βελιγράδι που διοργανώθηκε από την αποστολή ΟΑΣΕ στη Σερβία.

Συνάντηση εργασίας στο Βελιγράδι που διοργανώθηκε από την αποστολή ΟΑΣΕ στη Σερβία.

Τον Νοέμβριο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της αποστολής του ΟΑΣΕ στην Σερβία, οι ειδικοί επιστήμονες Χρήστος Παπαστυλιανός και Αλεξάνδρα Δελλή γνωμοδότησαν πάνω στο σχέδιο νόμου για την σύσταση θεσμού Ombudsman στη Δημοκρατία της Σερβίας και συμμετείχαν σε σχετική συνάντηση εργασίας στο Βελιγράδι που διοργανώθηκε από την αποστολή ΟΑΣΕ στη Σερβία.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή