Επισκέφθηκε τον Συνήγορο του Πολίτη επταμελής αντιπροσωπεία του ομόλογου θεσμού της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου

Επισκέφθηκε τον Συνήγορο του Πολίτη επταμελής αντιπροσωπεία του ομόλογου θεσμού της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου (clone)

Κατά το διάστημα 16-20 Μαΐου, επισκέφθηκε τον Συνήγορο του Πολίτη επταμελής αντιπροσωπεία του ομόλογου θεσμού της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, με επικεφαλής τον ίδιο τον Συνήγορο του Πολίτη, κ. Sefko Crnovrsanin. Στο πλαίσιο των συναντήσεων πραγματοποιήθηκε σεμινάριο κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση αναφορών πολιτών και στις ακόλουθες θεματικές: παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παιδιού, κοινωνική πρόνοια, προστασία του περιβάλλοντος, συμμόρφωση της διοίκησης με τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, δημόσια επικοινωνία της Αρχής και σχέση της με τη δικαστική λειτουργία. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των επιστημόνων από τ o Μαυροβούνιο με την εμπειρία του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η κατανόηση των διαφορετικών πολιτειακών ρόλων που διαδραματίζει ο θεσμός, αφενός σε κράτη δικαίου και αφετέρου σε μεταβατικές κοινωνίες.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή