Επισκέφθηκε τον Συνήγορο του Πολίτη τριμελής αντιπροσωπεία του ομόλογου θεσμού της Βοϊβοδίνας

Επισκέφθηκε τον Συνήγορο του Πολίτη τριμελής αντιπροσωπεία του ομόλογου θεσμού της Βοϊβοδίνας

Κατά το διάστημα 22-24 Μαρτίου, επισκέφθηκε τον Συνήγορο του Πολίτη τριμελής αντιπροσωπεία του ομόλογου θεσμού της Βοϊβοδίνας, η οποία αποτελεί αυτόνομη επαρχίας της Σερβίας. Στα πλαίσια των συναντήσεων, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με την διαχείριση αναφορών πολιτών και στις ακόλουθες θεματικές: Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων του Παιδιού, θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Προστασίας Περιβάλλοντος, διαμόρφωση της Διοίκησης σύμφωνα με τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, δημόσια επικοινωνία του θεσμού και η σχέση του με τη Δικαστική λειτουργία. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των επιστημόνων από τη Βοϊβοδίνα με την εμπειρία του έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και η κατανόηση των διαφορετικών πολιτειακών ρόλων που διαδραματίζει ο θεσμός αφενός σε κράτη δικαίου και αφετέρου σε μεταβατικές κοινωνίες.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή