Νέα ομάδα συντονισμού του Προγράμματος Ευνομία.

Νέα ομάδα συντονισμού του Προγράμματος Ευνομία.

Στις 13 Φεβρουαρίου, συγκροτήθηκε και συναντήθηκε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο της Ευρώπης η νέα ομάδα συντονισμού του Προγράμματος Ευνομία. Στην ομάδα συντονισμού του προγράμματος συμμετέχουν, δίπλα στον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη, κ. Γιώργο Καμίνη, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος και ο Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Χιλ Ρόμπλες. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση των ενεργειών της πρώτης φάσης του προγράμματος (περίοδος 2001-2003) και ο σχεδιασμός στρατηγικής για την νέα φάση ανάπτυξής του. Με την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης από την Ελληνική κυβέρνηση οι δραστηριότητες του προγράμματος Ευνομία προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2006.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή