Επίσκεψη του Συνήγορου του Πολίτη της Αλβανίας στα Τίρανα

Επίσκεψη του Συνήγορου του Πολίτη της Αλβανίας στα Τίρανα

Από 21 Νοεμβρίου και για ένα μήνα, σε ανταπόδοση της επίσκεψης της αλβανού συναδέλφου, επισκέφτηκε το Συνήγορο του Πολίτη της Αλβανίας στα Τίρανα, η ειδική επιστήμονας Καλλιόπη Λυκοβαρδή στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος υπηρεσιακής αξιολόγησης. Με το πέρας της αποστολή αυτής, τόσο η κύρια Ruci όσο και η κυρία Λυκοβαρδή θα συντάξουν τελική αναφορά προς το Γραφείο Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπό την αιγίδα του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα ΕΥΝΟΜΙΑ. Οι αναφορές αυτές θα δημοσιοποιηθούν το 2006.

Η επί μέρους αυτή δράση του προγράμματος Ευνομία εντάσσεται σε μια προοπτική οριζόντιας υπηρεσιακής διαβούλευσης για την διακρατική αντιμετώπιση ομοειδών προβλημάτων ανάμεσα στους θεσμούς, γνωριμίας του προσωπικού που ασχολείται με τις σχετικές υποθέσεις και τέλος, συγκριτικής αντιπαραβολής πρακτικών των θεσμών προς εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων σε ζητήματα κακοδιοίκησης και παραβιάσεων των ατομικών δικαιωμάτων.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή