Ο κ. Χάρης Παπαχαραλάμπους, αποτέλεσε μέλος ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε από το γραφείο του Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο κ. Χάρης Παπαχαραλάμπους, αποτέλεσε μέλος ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε από το γραφείο του Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης (clone)

Στις 20 Ιουνίου ο ειδικός επιστήμονας, κ. Χάρης Παπαχαραλάμπους, αποτέλεσε μέλος ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε από το γραφείο του Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό την παροχή συνδρομής στην διαμόρφωση της νομοθεσίας για τον Ombudsman της Σερβικής Δημοκρατίας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων παρουσίασε τις απόψεις στην Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση του Σερβικού Κοινοβουλίου, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο την συνεργασία που είχε δρομολογηθεί το 2004 μέσα από τις δραστηριότητες του ΣτΕ και του προγράμματος Ευνομία.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή