Εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη του Συνηγόρου του Πολίτη του Κοσσόβου.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη του Συνηγόρου του Πολίτη του Κοσσόβου.

Στις 18 -19 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευνομία, διοργανώθηκε στην Πρίστινα εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη του Συνηγόρου του Πολίτη του Κοσσόβου. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση στον χειρισμό υποθέσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς και η αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας του έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα περιβαλλοντικής σημασίας. Στο σεμινάριο συμμετείχαν δύο ειδικοί επιστήμονες του έλληνα ΣτΠ (κας Αγγελίνα Σαλαμαλίκη και Κατερίνα (Φλίατουρα) και είκοσι πέντε ειδικοί επιστήμονες και ο βοηθός συνήγορος του Συνηγόρου του Πολίτη του Κοσσόβου.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή