Η 10η στρογγυλή τράπεζα των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Πολίτη

Η 10η στρογγυλή τράπεζα των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε συνεργασία με το γραφείο του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρίου Thomas Hammarberg διοργάνωσαν τη 10η στρογγυλή τράπεζα των Ευρωπαίων Συνηγόρων στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο την Πέμπτη και Παρασκευή 12 και 13 Απριλίου 2007. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  παραβρέθηκαν και συμμετείχαν όλοι οι Συνήγοροι του Πολίτη από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οι επικεφαλής των Εθνικών Επιτροπών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, συνολικά περίπου πενήντα αντιπροσωπείες.

Τις εργασίες της στρογγυλής τράπεζας άνοιξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Κάρολος Παπούλιας την Πέμπτη 12 Απριλίου και έκλεισε ο Υπουργός Εσωτερικών κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, την Παρασκευή 13 Απριλίου.

Το θέμα της στρογγυλής τράπεζας είναι μείζονος σημασίας για την αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού θεσμικού εποικοδομήματος, καθώς αφορά το νέο ρόλο του Γραφείου του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των εθνικών Συνηγόρων στην υπό σχεδιασμό διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου μετά τη θέση σε ισχύ του 14ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕυρΣΔΑ).  Με τις νέες ρυθμίσεις, οι εθνικοί Συνήγοροι του Πολίτη θα αναλάβουν την παροχή πληροφοριών και αξιολογήσεων τόσο σχετικά με το παραδεκτό της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προς τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, όσο και, αντίστοιχα, θα μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τα υπό κρίση ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων προς το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή