Εκπαίδευση στο Συνήγορο του Πολίτη του Μαυροβουνίου, Podgorica

Εκπαίδευση στο Συνήγορο του Πολίτη του Μαυροβουνίου, Podgorica

Κατόπιν αιτήματος του ΟΑΣΕ (Αποστολή στο Μαυροβούνιο) προς την EUNOMIA, το διάστημα 12-14 Σεπτεμβρίου 2007 διεξήχθη από τον Ειδικό Επιστήμονα Ν. Βίττη εκπαίδευση των στελεχών της Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη του Μαυροβουνίου στον χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα, σε θέματα εναρμόνισης του δικαίου της χώρας με το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση του Aarhus. Η τελευταία ημέρα αφιερώθηκε στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες αναφορών που έχουν κατατεθεί στον Συνήγορο του Πολίτη του Μαυροβουνίου, καθώς και σε γενικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη της χώρας. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο χειρισμού των αναφορών και ειδικότερα για το διαμεσολαβητικό ρόλο του Συνήγορου του Πολίτη, αλλά και για τη δυνατότητα ανάπτυξης δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο έντυπος τύπος της χώρας για την εκπαίδευση.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή