Πρόσκληση για υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών στο δίκτυο της Αρχής

Πρόσκληση για υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών στο δίκτυο της Αρχής

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω VPN,  στην τρέχουσα υποδομή δικτυακής ασφάλειας (Firewall Fortigate 101F).

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή