Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην σύναψη ετήσιας σύμβασης για την συντήρηση και επισκευή βλαβών του τηλεφωνικού κέντρου Alcatel της Αρχής. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή