Εργασία

Ετήσια Έκθεση: Εργασία

Περιγραφή

Η λήψη επώδυνων μέτρων, ως μέσο αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, έχει επιφέρει άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας καθώς και στις πάσης φύσεως κοινωνικές παροχές. Αναδύεται πλέον ολοένα και πιο έντονη η ανάγκη κοινωνικής προστασίας, καθώς ο αριθμός των πολιτών που πλήττονται αυξάνεται δραματικά. Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως αποδέκτης αναφορών που αντανακλούν την αδυναμία των πολιτών να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά βάρη, επικεντρώνεται με κάθε ευκαιρία στην επιβεβλημένη ανάγκη διατήρησης των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη δράση των διοικητικών οργάνων, προστασίας των κοινωνικών παροχών και ενίσχυσης των προσπαθειών επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή