Θεματικές ενότητες

Ετήσια Έκθεση 2020: Θεματικές ενότητες

Περιγραφή

Τα πλέον καίρια και σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τον Συνήγορο του Πολίτη εντός του 2020:


1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η πανδημία μέσα από τις αναφορές των πολιτών.


2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: α)  Διεθνής προστασία, β) Δικαιώματα και προστασία ανηλίκων, γ) Ισότιμη μεταχείριση στην απασχόληση,δ)Κοινωνική ασφάλιση ε)Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, στ) Ανώτατη εκπαίδευση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ζ) Περιβάλλον και αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους – πολιτών, η) Λειτουργία, εξυπηρέτηση και πρακτικές του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειες (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή