Βασικά θέματα

Βασικά θέματα

Περιγραφή

Τα πλέον καίρια και σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τον Συνήγορο του Πολίτη εντός του 2019 εντάσσονται στα ακόλουθα πεδία : α) Διεθνής Προστασία, β) Δικαιώματα ανήλικων – Παιδική προστασία, γ) Δυσλειτουργίες σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δ) Εργασία και απασχόληση, ε) Κοινωνική αλληλεγγύη, στ) Κοινωνική ασφάλιση – Υγεία, ζ) Μετανάστευση, η) Οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων – Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, θ) Προσλήψεις, ι) Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ια) Φυσικές καταστροφές, ιβ) Φυσικό περιβάλλον – Γεώτοποι.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή