Θεσμικό πλαίσιο και στελέχωση του θεσμού

Θεσμικό πλαίσιο και στελέχωση του θεσμού

Περιγραφή

Η ενότητα περιέχει το βασικό νομοθετικό πλαίσιο του Συνηγόρου, καθώς και όσες νέες νομοθετικές ρυθμίσεις υπήρξαν κατά το έτος 2018 και άπτονται της λειτουργίας του. Παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά η οργάνωση και η στελέχωση της Αρχής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή