Νομοθετικές και Οργανωτικές Προτάσεις – Παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου – Ειδικές Εκθέσεις

Νομοθετικές και Οργανωτικές Προτάσεις – Παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου – Ειδικές Εκθέσεις

Περιγραφή

Η ενότητα περιλαμβάνει τις νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε ο Συνήγορος εντός του 2018 στους αρμόδιους φορείς, με γνώμονα την εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης, την ανταπόκριση της Διοίκησης, τις επισημάνσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της Αρχής σε συγκεκριμένα σχέδια νόμων, καθώς και περιλήψεις των Ειδικών Εκθέσεων τις οποίες εκπόνησε, με αντικείμενο τα έσοδα των δήμων και τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή