Ο Συνήγορος ως φορέας προώθησης

Ο Συνήγορος ως φορέας προώθησης

Περιγραφή

Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι δράσεις της Αρχής μέσω των οποίων προωθεί τις θέσεις της, δημοσιοποιεί τις απόψεις και τις παρεμβάσεις της και δικτυώνεται με θεσμούς και φορείς, η συνεργασία των οποίων της είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ:

  1. Δράσεις προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού
  2. Δράσεις προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
  3. Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις μεταναστευτικές ροές και την προστασία των προσφύγων
  4. Ατζέντα 2030

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

  1. Συναντήσεις και ημερίδες
  2. Εξορμήσεις στην περιφέρεια
  3. Συνεργασίες και συμμέτοχες
  4. Συνεργασία με το Ελληνικό Κοινοβούλιο
  5. Αυτοψίες/επισκέψεις


Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή