Ο Συνήγορος και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Συνήγορος και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Περιγραφή

Στο Τμήμα αυτό της Ετήσιας Έκθεσης, αναδεικνύονται οι Ειδικές Αρμοδιότητες της Αρχής που είναι οι ακόλουθες:

  • Ίση μεταχείριση και καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Επιστροφές Αλλοδαπών
  • Εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας
  • Εθνικός μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης η ταπεινωτικής μεταχείρισης η τιμωρίας
  • Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή