Ο Συνήγορος ως διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός θεσμός - ειδικές θεματικές ενότητες

Ο Συνήγορος ως διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός θεσμός - ειδικές θεματικές ενότητες

Περιγραφή

Οι Ειδικές Θεματικές Ενότητες συμπληρώνουν τον Κεντρικό Θεματικό Φάκελο με θεματολογία την οποία η Αρχή επέλεξε να αναδείξει για την πληρέστερη αποτύπωση της παρέμβασής της, και είναι η ακόλουθη:

 • Επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές προς το Δημόσιο
 • Κοινωνική Ασφάλιση και Παροχές, Κοινωνική Αλληλεγγύη
 • Διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων
 • Μετανάστευση και Πολιτικό Άσυλο
 • Ιθαγένεια και Αστική Κατάσταση,
 • Ποινικός Εγκλεισμός,
 • Προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας,
 • Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης,
 • Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο σχολείο
 • Προστασία ανηλίκων και ενεργοποίηση υποστηρικτικών μηχανισμών
 • Επιμέλεια-γονική μέριμνα
 • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις και παραπομπές σε δικαστικές και πειθαρχικές αρχές.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή