Πρόληψη βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης – Ειδική έκθεση 2016

Πρόληψη βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης – Ειδική έκθεση 2016

Περιγραφή

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί σύνοψη της ειδικής ετήσιας έκθεσης του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης για το έτος 2016, την οποία συντάσσει ο Συνήγορος βάσει του άρθρου 23 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου, ασκώντας την αρμοδιότητά του ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης, αφορούν Καταστήματα Κράτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και αστυνομικά κρατητήρια, χώρους ψυχιατρικής φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας καθώς και τη διοικητική κράτηση αλλοδαπών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή