Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Νέος Συνήγορος του Πολίτη

 

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής (20.7.2016) επέλεξε ως νέο Συνήγορο του Πολίτη τον κ. Ανδρέα Ποττάκη, δικηγόρο, διδάκτορα Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οξφόρδης. Στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του (27.7.2016), παρουσία του Προέδρου της Βουλής και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο νέος Συνήγορος επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «το μεγάλο στοίχημα είναι να αναστρέψουμε ενδεχόμενη απόσυρση της εμπιστοσύνης των πολιτών από θεσμούς που θα μπορούσαν να επιλύσουν προβλήματα της καθημερινότητάς τους», ενώ ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης αναφέρθηκε στη διαδικασία εκλογής, δηλώνοντας «ευτυχής που μπορούν να επιτυγχάνονται τέτοιες ευρύτατες συναινέσεις σε ζητήματα εξέχουσας σημασίας, όπως είναι η συγκρότηση των Ανεξαρτήτων Αρχών», καθώς και στο έργο του Συνηγόρου, τονίζοντας ότι «οι δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί … αφήνουν το δικό τους αδρό και επώδυνο αποτύπωμα στην κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη συνηγορίας και επίλυσης των προβλημάτων που παράγονται».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ειδική έκθεση «Επιχειρηματική Δράση και Προστασία του Περιβάλλοντος»

Η ειδική έκθεση «Επιχειρηματική Δράση και Προστασία του Περιβάλλοντος» αποτελεί τη δεύτερη από τις δύο ειδικές εκθέσεις μέσω των οποίων ο Συνήγορος αποσκοπεί να αποτυπώσει την πολυετή και πολύπλευρη εμπειρία του αναφορικά με τα ζητήματα που δημιουργούν εμπόδια στην υγιή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Στην έκθεση ο Συνήγορος παρουσιάζει τις προτάσεις του για τα προβλήματα που δημιουργούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δράσης, ώστε να εξευρεθούν οι αναγκαίες ισορροπίες μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της υποχρέωσης προστασίας του περιβάλλοντος. Η Αρχή, με βάση την εμπειρία της από τη διερεύνηση σημαντικού αριθμού αναφορών, καταγράφει τα προβλήματα που έχει εντοπίσει τόσο κατά τη διαδικασία χωροθέτησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα (βιομηχανίες-βιοτεχνίες), όσο και της πρωτογενούς παραγωγής (κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις). Επιπλέον διαπιστώνει ότι ο περιβαλλοντικός έλεγχος και η παρακολούθηση αποτελούν ουσιώδη ζητήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, η έλλειψη των οποίων επιβραδύνει την πορεία εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συνοψίζει, επίσης, τα σημεία που στρέβλωσαν την επιχειρηματικότητα στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας και οδήγησαν στην αποτυχία και κρίση της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ επιχειρεί να σκιαγραφήσει τα ζητήματα που έχουν διαχρονικά καταγραφεί κατά τη λειτουργία συνεργείων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων εντός του αστικού ιστού.

 

Ο Συνήγορος για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

Η επιδίωξη μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο του μηνύματος του Συνηγόρου για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου. Η Αρχή επισημαίνει ότι η ανάπλαση και εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος θα πρέπει να συνδυάζεται με μέτρα που προωθούν την εκπαίδευση, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Επανεγγραφή συζύγου ως προστατευόμενου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

Σύζυγοι ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κατήγγειλαν ότι το ταμείο αρνήθηκε να τις εγγράψει ως μέλη οικογένειας ασφαλισμένων αν και οι ίδιες είχαν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού και είχαν διαγραφεί από το ταμείο, διότι είχαν συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης και μπορούσαν να ασκήσουν το προαιρετικό δικαίωμα επανεγγραφής στον κλάδο υγείας ως άμεσο μέλος μετά από παύση επαγγέλματος και εφόσον δεν ασφαλίζονται ιατροφαρμακευτικά σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι η ύπαρξη προαιρετικού δικαιώματος εγγραφής στον κλάδο υγείας δεν συνιστά άμεσο δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης για τον κλάδο ασθένειας, το οποίο αποκλείει την υποχρεωτική ασφάλιση ως μέλους οικογένειας. Το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έκανε τελικά δεκτή τη θέση της Αρχής.

 

Απόδοση δαπάνης πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω μη συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής

Αίτημα ασφαλισμένης του δηµοσίου για απόδοση δαπάνης πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης απορρίφθηκε λόγω συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής. Η ασφαλισµένη είχε υποβάλει το 2009 αίτηση απόδοσης δαπάνης στον ΟΠΑ∆. Την ίδια αίτηση υπέβαλε ξανά το 2011. Ωστόσο, το εγκριθέν ποσό δεν καταβλήθηκε καθώς δεν εκτελέστηκε το χρηµατικό ένταλµα που είχε εκδοθεί το έτος 2009 λόγω λήξης του έτους. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό το 2015 στην αναφερόµενη, η οποία επανήλθε µε νέα αίτηση της στον ΕΟΠΥΥ ως διάδοχο φορέα του ΟΠΑ∆, οπότε και πληροφορήθηκε ότι η αξίωση για απόδοση της αιτούµενης δαπάνης έχει παραγραφεί. Ο Συνήγορος επισήµανε στον ΕΟΠΥΥ ότι οποιαδήποτε απαίτηση κατά του δηµοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, παραγράφεται µετά την παρέλευση πενταετίας εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής. Ωστόσο, η παραγραφή διακόπτεται µε την υποβολή στην αρµόδια δηµόσια αρχή αίτησης για την πληρωµή της απαίτησης οπότε και αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση της αρµόδιας αρχής. Συνεπώς το 2011 η υποβολή από την ασφαλισµένη νέας αίτησης διέκοψε την παραγραφή της εν λόγω αξίωσης. Ο ΕΟΠΥΥ έκανε δεκτή τη θέση του Συνηγόρου.

 

Καταβολή αποζημίωσης για ζημιές λόγω φυσικής καταστροφής

Με την παρέμβαση του Συνηγόρου ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης σε επαγγελματία που είχε πληγεί από πλημμύρα, 12 χρόνια μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που τον δικαίωνε. Πρόκειται για επιχείρηση στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, που καταστράφηκε ολοσχερώς από υπερχείλιση του ποταμού Κηφισού το 2002. Ο Συνήγορος διαπίστωσε σημαντική κωλυσιεργία από την πλευρά της διοίκησης, ενώ και οι αλλαγές στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών επιβράδυναν κατά πολύ τη σχετική διαδικασία. Η Αρχή απευθύνθηκε στις οικονομικές υπηρεσίες και στην πολιτική ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με αποτέλεσμα την προώθηση των σχετικών δικαιολογητικών προς την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου.

 

Δυνατότητα έκδοσης λογαριασμού ύδρευσης στο όνομα του μισθωτή ακινήτου

Ο Συνήγορος ζήτησε να τροποποιηθεί ο Κανονισμός λειτουργίας δικτύου ύδρευσης της πρωτεύουσας, ώστε να μπορεί η αρμόδια εταιρία (ΕΥΔΑΠ) να υπογράφει σύμβαση παροχής νερού και με τον μισθωτή ακινήτου. Σε συνέχεια της ειδικής έκθεσης του Σεπτεμβρίου 2011 και στο πλαίσιο σημαντικού αριθμού αναφορών από πολίτες για το ίδιο θέμα, η Αρχή επανήλθε στο ζήτημα με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, ζητώντας την άρση της αποκλειστικότητας του ιδιοκτήτη ακινήτου, ως μοναδικού αντισυμβαλλόμενου με την εταιρία, όπως άλλωστε έχει ήδη εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη από την αντίστοιχη εταιρία (ΕΥΑΘ).

 

Εγγραφή και προαγωγή των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του υιοθέτησε τις προτάσεις του Συνηγόρου σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών με ελλιπή δικαιολογητικά σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα λόγω της αναγκαιότητας ένταξης στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου

 

Νέος κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων

Την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του υπουργού Παιδείας να θεσπίσει νέο κανονισμό λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων εξέφρασε ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητάς του για τα δικαιώματα του παιδιού. Ο προτεινόμενος από τον Συνήγορο κανονισμός αναβαθμίζει τον ρόλο και τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, με τη καθιέρωση πρόσθετων εγγυήσεων διαφάνειας, υπευθυνότητας και εκπροσώπησης όλων των μαθητών. Δελτίο Τύπου

 

Εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης και ενίσχυση των σχολικών δραστηριοτήτων

Να ενισχυθεί η εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης και των σχολικών δραστηριοτήτων τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ζήτησε με επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ο Συνήγορος, με αφορμή την πρόσφατη υπουργική απόφαση με την οποία αφαιρέθηκαν οι ώρες της ευέλικτης ζώνης από το πρόγραμμα της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Δελτίο Τύπου

 

Πιστοποίηση ιθαγένειας και έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων ανήλικης πολωνικής καταγωγής

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, σε υπόθεση 16χρονης μαθήτριας πολωνικής καταγωγής, για την οποία δεν υφίστατο κηδεμονία, ούτε έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς της και νομιμοποίησης της διαμονής της στη χώρα, πραγματοποιήθηκε ορθή εγγραφή του ονόματος της ανήλικης στην αρμόδια ληξιαρχική αρχή, πιστοποιήθηκε η πολωνική της ιθαγένεια και εκδόθηκε προσωρινό και εν συνεχεία 10ετές διαβατήριο.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Ο Συνήγορος για τις ευάλωτες ομάδες

 

Επαφές με ευρωπαϊκούς οργανισμούς για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα

 • Ο Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Niels Muznieks συναντήθηκε με τον Βοηθό Συνήγορο Γιώργο Μόσχο και στελέχη της Αρχής στα γραφεία της για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως για θέματα διακρίσεων και μισαλλόδοξου λόγου, περιορισμού της ελευθερίας και απάνθρωπης μεταχείρισης, προσφύγων και μεταναστών καθώς και ασυνόδευτων ανηλίκων (5.7.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συναντήθηκαν με τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Προσφύγων και Μετανάστευσης κ. Thomas Bocek, με τον οποίο συζητήθηκαν θέματα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης προσφύγων και μεταναστών, και ειδικότερα εκπαίδευσης, επιτροπείας, διακρίβωσης ηλικίας, φιλοξενίας και κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων (12.7.2016).
 • Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) διοργάνωσε, στις εγκαταστάσεις της Αρχής, τριήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης για στελέχη της ομάδας του Συνηγόρου για τον εξωτερικό έλεγχο επιστροφών με τη συμμετοχή στελεχών της FRONTEX και της ΕΛΑΣ (12-14.7.2016).
 • Η Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνέχεια της επίσκεψής της στα hotspot και της συνάντησής της με τον Αναπληρωτή Συνήγορο Βασίλη Καρύδη τον Απρίλιο 2016, επισκέφθηκε εκ νέου τα γραφεία της Αρχής και συζήτησε προβλήματα υποδοχής και κράτησης των μεταναστών, καθώς και διαχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων (18.7.2016).
 • Στελέχη του Συνηγόρου συμμετείχαν σε σεμινάριο της FRONTEX για το ρόλο των παρατηρητών εξωτερικού ελέγχου σε αναγκαστικές επιχειρήσεις επιστροφής αλλοδαπών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους (Βαρσοβία, 28-29.6.2016) και σε σύσκεψη εργασίας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με στελέχη της ΕΛΑΣ για τις διαδικασίες στα hotspot (21.7.2016).

 

Δράσεις προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού

 • ΚΑ΄ Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων: τo Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο εκπονείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) με τη συνδρομή των συναρμόδιων υπουργείων, επεξεργάστηκαν φέτος οι «έφηβοι βουλευτές» κατά την ΚΑ΄ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων (7-11.7.2016), όπου συμμετείχε για τρίτη φορά ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητάς του για τα δικαιώματα του παιδιού. Οι έφηβοι χωρίστηκαν σε έξι ομάδες διαβούλευσης, αντίστοιχα με τους άξονες του Σχεδίου (Παιδική φτώχεια και οικονομική κρίση, Προσφυγική κρίση, Εκπαίδευση-Πολιτισμός, Παιδική προστασία, Υγεία, Δικαιοσύνη) και συζήτησαν τις απόψεις και προτάσεις τους με τη βοήθεια ειδικών και με τα μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος, σε ηλεκτρονικό φόρουμ και σε συνεδριάσεις επιτροπών και ολομέλειας. Είναι η πρώτη φορά που οι έφηβοι κλήθηκαν να καταθέσουν προτάσεις για ένα Σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης. Παράλληλα συμμετείχαν σε προσομοίωση της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου, βιωματικά εργαστήρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ελεύθερες συζητήσεις με βουλευτές και την Επιτροπή του Προγράμματος. Δείτε το πρόγραμμα εδώ
 • Δημοσιοποίηση Κειμένου Αρχών για την Παιδική Προστασία: το Κείμενο Αρχών προέκυψε από πρωτοβουλία του Συνηγόρου και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού μετά από ανοικτή διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν επαγγελματίες του πεδίου. Στόχος είναι να συνυπογραφεί από ένα ευρύ φάσμα δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων και μελών της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αναπτυχθεί μια εθνική συμμαχία για τη διεκδίκηση και προώθηση της καλύτερης δυνατής θεσμικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του παιδιού στον τομέα της παιδικής προστασίας. Όσοι/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία μπορούν να αποστείλουν τη σχετική φόρμα υποστήριξης (για πρόσωπα ή για φορείς).
 • «Είμαστε ίσες και ίσοι μέσα στην κρίση;»: ένα μικρό βίντεο με μηνύματα δημιουργήθηκε από ομάδα εφήβων που συνεργάστηκε με τον Συνήγορο σε εργαστήριο του 5ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ που διοργάνωσε στην Κοζάνη η κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων ΑΡΣΙΣ. Οι έφηβοι μίλησαν για τα δικαιώματα των παιδιών στην περίοδο της κρίσης, διάλεξαν τα θέματα που τους αγγίζουν ιδιαίτερα, έγραψαν και ηχογράφησαν φράσεις και κινηματογράφησαν τις σκηνές. Δείτε το βίντεο εδώ (2.7.2016).

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΑΥΤΟΨΙΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτοψίες για τις συνθήκες υποδοχής και κράτησης μεταναστών και προσφύγων

 • Χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών στο Ελληνικό (2.6.2016).
 • Αστυνομικά κρατητήρια Ομόνοιας με αφορμή πληροφόρηση για κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων αλλά και γενικά για τη διαπίστωση των συνθηκών κράτησης (22.6.2016).
 • Στρατόπεδο 722 ΜΤΧ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες (24.6.2016).
 • Κρατητήρια Αστυνομικών Διευθύνσεων και Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης αλλοδαπών Κω (12.7.2016) και Σάμου (26-27.7.2016), για παρακολούθηση των διαδικασιών, διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης ή/και κράτησης και συζήτηση για τα προβλήματα που ανακύπτουν τόσο στη διασφάλιση των στοιχειωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών όσο και από πλευράς συντονισμού και οργάνωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
 • Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων ευάλωτων ομάδων Καρά Τεπέ και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις στη Χίο και Λέσβο, για την παρακολούθηση των συνθηκών υποδοχής και κράτησης ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών (27-30.7.2016).

 

Συναντήσεις εργασίας

 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε σε συνάντηση με την Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά για τις αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές διαβίωσης Ρομά, τα δικαιώματα των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση και την πρόσβαση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα κοινωνικά δικαιώματα, που διοργάνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής (10.6.2016).
 • Εκ μέρους της διεθνούς ΜΚΟ Human Rights Watch, ο διευθυντής θεμάτων Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας συζήτησε με στελέχη της Αρχής, στα γραφεία της, θέματα προσφύγων και μεταναστών και ειδικότερα την εφαρμογή του Συμφώνου ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας (13.6.2016).
 • Η εκτελεστική επιτροπή του δικτύου οργανώσεων Ευρώπης και Μεσογείου EuroMed Rights συζήτησε με στελέχη της Αρχής, στα γραφεία της, πτυχές ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα (23.6.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συζήτησαν με τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Προσφύγων θέματα κράτησης, επιτροπείας και μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας και συνεργασίας με την Αρχή (27.6.2016).
 • Στέλεχος της Αρχής συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής που σύστησε το Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση της καμπάνιας «No hate speech movement - Κατά της ρητορικής του μίσους» (27.6.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συναντήθηκε με τους Γενικούς Γραμματείς Υποδοχής, Πρόνοιας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα το νομικό πλαίσιο επιτροπείας των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων (4.7.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συναντήθηκαν με την πρόεδρο και την αναπληρωτή πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Στήριξης των Παιδιών Προσφύγων που σύστησε το Υπουργείο Παιδείας και συζήτησαν για τη μελέτη της Επιτροπής «Οι εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά των προσφύγων» (12.7.2016).
 • Στα γραφεία της Αρχής πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Βοηθού Συνηγόρου Ι. Σαγιά και στελεχών της Αρχής με το Δήμαρχο Φυλής, κατά την οποία διευκρινίστηκαν θέματα ουσίας για εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού και δεσμεύσεων ακινήτων στον Δήμο (25.7.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συζήτησαν με τους υπευθύνους των δομών που φιλοξενούν ασυνόδευτους ανηλίκους στη Λέσβο και την εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στο νησί, με θέμα τις προδιαγραφές λειτουργίας τους (28.7.2016).

 

Επισκέψεις σε σχολεία και χώρους φιλοξενίας - φροντίδας παιδιών

 • Σχολεία: 3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών, Διαπολιτισμικό Σχολείο Αλσούπολης
 • Χώροι φιλοξενίας και φροντίδας παιδιών: Ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων των οργανώσεων «ΜΕΤΑδραση», «PRAKSIS» και «Ηλιακτίδα» στη Λέσβο, Χωριό Παιδικής Μέριμνας και Προστασίας «Κιβωτός του Κόσμου - Αιγαίο» και ξενώνας της «ΜΕΤΑδρασης» στη Χίο, Κέντρα Παιδικής Προστασίας «Αγία Βαρβάρα» και Στέγη Φιλοξενίας της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά «Καλός Ποιμένας».

 

Επισκέψεις σε φορείς ασφάλισης και υγείας

Α΄ Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθηνών 2.6., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αλεξάνδρας 2.6., Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 8.6., 15.7. & 26.7., Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 16.6., Υπουργείο Εργασίας/ Διεύθ. Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης 16.6., Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ Βριλησσίων 16.6., Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΕ Δυτ. Αττικής 17.6., Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 17.6., ΓΛΚ/ Διεύθ. Συντάξεων 22.6. & 11.7., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πατησίων 24.6. & 1.7., Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ» 29.6., Κεντρική Υπηρεσία ΟΑΕΕ/ Διεύθ. Εσόδων 1.7. & 20.7., ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 4.7., Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ Νάξου 12.7., ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 14.7., Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας 20.7., Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ Διεύθ. Ασφάλισης & Εσόδων 29.7.2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο Συνήγορος στη Βουλή

Σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος, στέλεχος της Αρχής εξέθεσε τις θέσεις της σχετικά με την εκπαίδευση των ανηλίκων κρατουμένων (28.6.2016).

Ο Συνήγορος στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με θέμα την υιοθέτηση Κειμένου Αρχών για την Παιδική Προστασία στην Ελλάδα (1.6.2016), καθώς και στην ειδική συνεδρίαση διαβούλευσης φορέων για τη σύνταξη Δήλωσης σχετικά με τη διασφάλιση της προσήκουσας λειτουργίας των σχολείων ειδικής αγωγής (13.7.2016).

Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας ενημερώνοντας τους πολίτες για τις δράσεις του για την καταπολέμηση των διακρίσεων και στηρίζοντας έμπρακτα τη συλλογική δράση κατά φαινομένων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας (1-3.7.2016).

Ο Συνήγορος για τα θύματα της επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας

Ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη Βασίλης Καρύδης με επιστολή προς τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Chantepy εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς το γαλλικό λαό για τα θύματα της επίθεσης της 14ης Ιουλίου στη Νίκαια.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς - επιμορφωτικές ημερίδες

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε:

 • σε τρεις εκπαιδεύσεις στελεχών (ομαδάρχες, κοινοτάρχες, οδηγοί) των παιδικών εξοχών Αγίου Ανδρέα του Δήμου Αθηναίων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού (5, 12 & 19.6.2016)
 • στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα «Ζητήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και αντιμετώπιση προβλημάτων στη σχολική κοινότητα», που διοργάνωσε το Γενικό Λύκειο Βάρης σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Αν. Αττικής και το ΚΕΘΕΑ (14.6.2016)
 • στην εκδήλωση «Ζητήματα συμμετοχής στο δημοκρατικό σχολείο» για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας και το 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας (Αλεξάνδρεια, 24.6.2016)
 • στο πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης υποψήφιων ανάδοχων γονέων που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητάς του για τα δικαιώματα του παιδιού και το ΕΚΚΑ (13.7.2016).

Εκδηλώσεις - συνέδρια

Ο Βοηθός Συνήγορος Χρ. Ιωάννου συμμετείχε:

 • ως συντονιστής στην εκδήλωση-συζήτηση Who can eradicate corruption in Greece?” που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ολλανδίας σε συνεργασία με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (14.6.2016)
 • στην εκδήλωση «Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας»  που διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιτροπή Απασχόλησης (14.7.2016). 

Ο Βοηθός Συνήγορος Ι. Σαγιάς συμμετείχε:

 • σε εκδήλωση του σωματείου «Ατραπός Κηφισιάς» για θέματα καθημερινότητας, όπως οικονομική κρίση, κοινωνική αλληλεγγύη, έξυπνες πόλεις (5.6.2016)
 • ως ομιλητής στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (21.7.2016).

Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν:

 • σε ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (9.6.2016)
 • σε στρογγυλή τράπεζα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες με θέμα τη διοικητική κράτηση μετά την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου (16.6.2016)
 • στο 2ο εργαστήρι διαλόγου με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπισή της» που διοργάνωσαν το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων (29.6.2016)
 • στην ημερίδα «Μεταφορά μαθητών, δικαιώματα μαθητών, προβλήματα ΚΥΑ» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, 11.7.2016)
 • στο διεθνές συνέδριο “Heritage in Transition: Scenes of Urban Innovation” που διοργανώθηκε από την International Association for the Study of the Culture of Cities με την υποστήριξη του Συνηγόρου (Ερμούπολη, 27-29.7.2016)

Διεθνή

Ο Αναπληρωτής Συνήγορος Β. Καρύδης συμμετείχε:

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε:

 • στο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού «Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και τους νέους», στο οποίο συζητήθηκαν οι παράγοντες των εκπαδευτικών ανισοτήτων στην Ευρώπη, η πρόσβαση παιδιών ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση, οι μηχανισμοί παρακολούθησης των ανισοτήτων και ο ρόλος των Συνηγόρων (Δουβλίνο, 7-8.6.2016)
 • στη συνάντηση διαλόγου με θέμα την προστασία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, που διοργάνωσε η επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης Vĕra Jourová, και στην οποία συμμετείχαν διεθνείς οργανώσεις και φορείς, Ευρωπαϊκές MKO, και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού, το οποίο εκπροσώπησε ο κ. Μόσχος (Βρυξέλλες, 13.6.2016)
 • στο Φόρουμ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 2016 “Rights, Respect, Reality: the Europe of Values in Today’s World”, που διοργάνωσε το FRA, ως ομιλητής στην ομάδα εργασίας με θέμα «Προστατεύοντας τα παιδιά που μετακινούνται» (Βιέννη, 20-23.6.2016)
 • στο διεθνές συνέδριο «Προστασία και μέλλον των παιδιών που μετακινούνται: μια πρόκληση για την Ευρώπη», ως ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Διασφάλιση άμεσης προστασίας για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες». Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη της Γαλλίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της UNICEF, του FRA, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού και εκπρόσωποι οργανώσεων (Παρίσι, 28.6.2016)

Στελέχη της Αρχής τέλος συμμετείχαν:

 • στη συνάντηση διαβούλευσης Strengthening the Cooperation in Criminal Matters Between the Judiciary and National Preventive Mechanisms, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ludwig Boltzmann και την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (Βιέννη, 7-8.6.2016)
 • στο συνέδριο Strengthening Roma’s political participation του European Roma Information Office (Βρυξέλλες, 10.6.2016)
 • σε εξωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων της FRONTEX για επιστροφή αλλοδαπών προς Γεωργία (6-7.7.2016), στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητας του Συνηγόρου βάσει του ν. 3907/2011
 • στο συνέδριο του Δικτύου Equinet Strengthening the effectiveness of European Equal Treatment Legislation (Βρυξέλλες, 16.6.2016)
 • στο IOI Follow-up Workshop for NPMs “Monitoring of Psychiatric Facilities”, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Συνηγόρου για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Πρόληψης Βασανιστηρίων OPCAT (Βίλνιους Λιθουανίας, 21-23.6.2016)

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή