Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Συμφωνία συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διαβίωση στις φυλακές και τα δικαιώματα των κρατουμένων

Πλήρης οθόνη προεπισκόπησηςΠλήρης οθόνη προεπισκόπησης

Προγραμματική συμφωνία συνεργασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση των όρων διαβίωσης στα Καταστήματα Κράτησης και την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων, υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Συνηγόρου υπό την ειδική του αρμοδιότητα ως «Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης». Η υπογραφή της συμφωνίας από τον Υπουργό Ν. Παρασκευόπουλο και τον Αναπληρωτή Συνήγορο Β. Καρύδη έλαβε χώρα στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα «Φυλακές, δικαιώματα, διαφάνεια και λογοδοσία - ο ρόλος των εποπτικών μηχανισμών» που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (19.5.2016).

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Άδειες ανατροφής τέκνων πατέρων στρατιωτικών, των οποίων η σύζυγος δεν εργάζεται

Πατέρες στρατιωτικοί διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι με τον ν. 4210/2013 δόθηκε η δυνατότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους να λαμβάνουν άδεια ανατροφής τέκνου και όταν η σύζυγός τους δεν εργάζεται, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για τους στρατιωτικούς. Ο Συνήγορος τόνισε προς το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι ο αποκλεισμός του στρατιωτικού πατέρα υπάλληλου από την άδεια ανατροφής παιδιού, όταν η σύζυγός του δεν εργάζεται, συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου. Το Υπουργείο πείσθηκε και με υπουργική απόφαση επέκτεινε τη δυνατότητα αυτή και στους στρατιωτικούς.

Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών σε περιπτώσεις συμβίωσης ομόφυλων και νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Την ανησυχία του για τα νομικά και πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών καθώς και για την καθυστέρηση της Πολιτείας ως προς τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, εξέφρασε ο Συνήγορος με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας (17.5.).

Διορθωτικές ενέργειες στον πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω αναπηρίας

Με παρέμβαση του Συνηγόρου, οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης προέβησαν σε διορθωτικές ενέργειες μετρίασης των εξωτερικών παραγόντων όχλησης (μεταφορά κάδων, αλλαγή ωραρίου αποκομιδής απορριμμάτων), τροποποιώντας τον πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασµό µε γνώμονα το δηµόσιο όφελος και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας μέλους οικογένειας με αναπηρία.

Πρόσβαση σε έγγραφα με την απόδειξη ειδικού έννομου συμφέροντος

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου και την αιτιολόγηση ειδικού έννομου συμφέροντος, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης χορήγησε σε πολίτη αντίγραφα των εγγράφων που συνόδευαν την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος παρασκευής ξηρών καρπών.

Αδυναμία εξόφλησης φόρου κληρονομίας μέσω παραχώρησης της κυριότητας κληρονομηθέντος ακινήτου στο Δημόσιο

Πολίτες αδυνατούν να καταβάλουν φόρο κληρονομίας για ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους. Για το λόγο αυτό, με αιτήσεις τους προς τις αρμόδιες ΔΟΥ ζητούν την παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να εξοφλήσουν δια συμψηφισμού τον βεβαιωθέντα φόρο κληρονομίας όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ωστόσο, μετά την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου το 2014, δεν έχει ακόμα εκδοθεί η Υ.Α. που απαιτείται για τη θεσμοθέτηση της σχετικής διαδικασίας, με συνέπεια να μην εξετάζονται οι αιτήσεις. Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα οι πολίτες εξακολουθούν να βαρύνονται με προσαυξήσεις και λοιπές συνέπειες, ενώ παράλληλα αδυνατούν να εκμεταλλευτούν τα συγκεκριμένα ακίνητα.

Χρηματοδότηση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες

Ο Συνήγορος διερεύνησε τη διακοπή της χρηματοδότησης στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης µέσω της απόδοσης νοσηλίου-τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, και διαπίστωσε ότι το ζήτηµα δεν αφορά µόνο τη συγκεκριμένη στέγη και ότι παρά την ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ δεν είχε καταστεί δυνατή η απόδοση του προβλεπόμενου νοσηλίου-τροφείου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Αρχής, το υπουργείο µέχρι σήµερα δεν έχει απαντήσει, ενώ συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των γονέων ατόµων µε αναπηρίες. Κατόπιν αυτού, ο Συνήγορος επισημαίνει την ανάγκη άµεσης επίλυσης.

Υλοποίηση των προγραμμάτων ανακούφισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος» και «Μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης» και εξάλειψη αδικιών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή τους

Ο Συνήγορος με παρεμβάσεις του στα αρμόδια υπουργεία έχει επισημαίνει ότι εκκρεμεί η καταβολή, σε σημαντικό αριθμό πολιτών, του κοινωνικού μερίσματος του ν. 4254/2014, παρά την παρέλευση δύο ετών. Επίσης, με παρεμβάσεις του στο υπουργείο Εργασίας καταγράφει τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί κατά την υλοποίηση των διατάξεων του ν. 4320/2015 και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την άμεση βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.

Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας βάσει του άρθρου 63 § 4 ν. 1892/1990 πριν την κατάργησή της με τον ν. 4093/2012

Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορά για την απόρριψη αιτήματος πολύτεκνης μητέρας για τη χορήγηση σε αυτήν ισόβιας σύνταξης πριν την κατάργηση της παροχής με τον ν. 4093/2012, με την αιτιολογία ότι από τις σελίδες του διαβατηρίου της δεν αποδεικνυόταν μόνιμη διαμονή της στην Ελλάδα. Διαπιστώνοντας ισχυρές ενδείξεις πλημμελειών της απορριπτικής απόφασης, η Αρχή απέστειλε, το 2012, στον ΟΓΑ έγγραφο με το οποίο ζητούσε την αναπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή προς επανεξέταση. Η διοίκηση του Οργανισμού απέρριψε την πρόταση και η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας, κάνοντας χρήση του ευεργετήματος της νομικής βοήθειας. Το δικαστήριο δέχθηκε την ερμηνεία της έννοιας της διαμονής που είχε προτείνει και ο Συνήγορος. Μετά από νέα παρέμβαση της Αρχής, ενόψει της συμμόρφωσης της διοίκησης στη δικαστική απόφαση, η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων εξέδωσε απόφαση για την χορήγηση της παροχής στην ενδιαφερόμενη.

Καταβολή αναδρομικών ποσών συντάξεων από την ημέρα συμπλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων χορήγησής του

Συνταξιούχος του ΙΚΑ με χρόνο ασφάλισης και στον ΟΑΕΕ-ΤΣΑ ζήτησε να της καταβληθούν αναδρομικά ποσά σύνταξης από τη μέρα που θεμελίωσε το σχετικό δικαίωμα, και ειδικότερα τμηματική σύνταξη του ΤΣΑ που λανθασμένα δεν καταβλήθηκε κατά το χρόνο θεμελίωσης. Η διοίκηση του ΟΑΕΕ, σε αλληλογραφία της με το ΙΚΑ και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποδέχθηκε ρητά ότι η εσφαλμένη ενημέρωση προς τη συνταξιούχο οφειλόταν σε υπαιτιότητα των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών φορέων, και αποφάσισε να αποδώσει στο ΙΚΑ το ποσό που του αναλογεί αναδρομικά. Ωστόσο το ΙΚΑ, επικαλούμενο διάταξη περί πενταετούς παραγραφής, αρνήθηκε να χορηγήσει, πέραν της πενταετίας, αναδρομικά την σύνταξη του ΟΑΕΕ. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι η παραγραφή θα μπορούσε να προβληθεί μόνο από τον ΟΑΕΕ-ΤΣΑ που όφειλε τα σχετικά αμφισβητούμενα ποσά και όχι από το ΙΚΑ, το οποίο αποδίδει στον εκάστοτε συνταξιούχο τα ποσά που έλαβε από τον ΟΑΕΕ. Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση θίγονται οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, ζήτησε την επανεξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης. Το εμπλεκόμενο υποκατάστημα του ΙΚΑ δεν έκανε δεκτές τις θέσεις του Συνηγόρου, ισχυριζόμενο ότι δεν έχουν προκύψει νεότερα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανεξέταση του αιτήματος.

Δικαίωμα συνταξιοδότησης ψυχικά ασθενούς ασφαλισμένου στο ΤΑΠ-ΔΕΗ

O Συνήγορος διερεύνησε αναφορά ψυχικά πάσχοντος ασφαλισμένου, με ποσοστό αναπηρίας 67%, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την απόρριψη αιτήματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – ΤΑΠ-ΔΕΗ, παρόλο που είχε συγκεντρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις 10ετούς ασφάλισης στο Ταμείο, επειδή είχε αποχωρήσει από την εργασία του λόγω προσωρινής ανικανότητας και η ΔΕΗ δεν είχε λύσει τη σύμβαση εργασίας λόγω μόνιμης ανικανότητας, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η υπηρεσία όφειλε να παραπέμψει αυτεπαγγέλτως τον ψυχικά πάσχοντα προς νέα ιατρική εξέταση για την οριστικοποίηση της αναπηρίας του και ζήτησε την παραπομπή του στις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, για να διαπιστωθεί εάν μετά την προσωρινή αποχώρηση του από την υπηρεσία ανέκτησε ποτέ την ικανότητα προς εργασία. Η παρέμβαση της Αρχής έγινε δεκτή και το ΤΑΠ-ΔΕΗ χορήγησε σύνταξη λόγω αναπηρίας στον ψυχικά πάσχοντα ασφαλισμένο.

Απλοποίηση της αναγραφής ονοματεπώνυμου σε δελτία αστυνομικής ταυτότητας και διαβατήρια

Με παρέμβαση του Συνηγόρου, στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας και διαβατήρια το ονοματεπώνυμο θα μεταγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες όπως εμφανιζόταν σε προηγούμενο δημόσιο έγγραφο, ελληνικό ή ξένο, εάν αυτό επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

Έκδοση ταυτότητας ανήλικης Ρομά

Με παρέμβαση του Συνηγόρου εκδόθηκε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ανήλικης μητέρας Ρομά. Έχοντας πλέον αποκτήσει ταυτότητα, η μητέρα μπόρεσε με τη σειρά της να τακτοποιήσει δημοτολογικά το νεογέννητο βρέφος της, να το υπαγάγει σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέσω βιβλιαρίου ανασφαλίστου, και να επωφεληθεί των ευεργετημάτων και κοινωνικών παροχών που δικαιούται, ως μόνη γονέας απροστάτευτου τέκνου.

Προαγωγή αλλοδαπών μαθητών χωρίς πλήρη δικαιολογητικά

Ο Συνήγορος δέχτηκε αναφορά από μητέρα αφρικανικής καταγωγής, η οποία ενημερώθηκε προ των προαγωγικών εξετάσεων ότι τα παιδιά της δεν μπορούσαν να συμμετέχουν επειδή η εγγραφή τους στο σχολείο δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών. Με παρέμβαση του Συνηγόρου τα παιδιά συμμετείχαν στις προαγωγικές εξετάσεις, η εγγραφή τους ολοκληρώθηκε και φοιτούν πλέον κανονικά. Για το πρόβλημα προαγωγής των παιδιών με ελλιπή δικαιολογητικά, ο Συνήγορος είχε απευθύνει πόρισμα στο Υπουργείο Παιδείας το 2013, χωρίς ωστόσο να λάβει ποτέ απόκριση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Συνάντηση εργασίας για τη ρητορική μίσους

Ο ρόλος των Αρχών ίσης μεταχείρισης στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων, οι νέες προκλήσεις για το θεσμικό πλαίσιο, ζητήματα ελευθερίας του λόγου και η πρακτική των μέσων ενημέρωσης συζητήθηκαν στη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε ο Συνήγορος με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ομόλογων με το Συνήγορο θεσμών από την Αλβανία και την Τουρκία, και εισηγητές από τον νομικό και τον δημοσιογραφικό κόσμο (12.4.2016).

Ο Συνήγορος για το προσφυγικό ζήτημα

 • Παρέμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών: την υποχρέωση προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών που έχουν φτάσει στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο άσυλο, τη διαδικασία διοικητικής κράτησης και την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και των άλλων ευάλωτων ομάδων επισήμανε ο Συνήγορος σε δημόσια παρέμβασή του (11.4.2016), με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στην Ειδομένη και την έναρξη των επιχειρήσεων επιστροφής αλλοδαπών στην Τουρκία σε υλοποίηση της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη γειτονική χώρα.
 • Ο Αναπληρωτής Συνήγορος Β. Καρύδης συνάντησε τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, κ. F.Crépeau (14.5.2016). Στις προτάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ μετά την πενθήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται και η ενίσχυση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη.
 • Ο Αναπληρωτής Συνήγορος Β. Καρύδης και ο Βοηθός Συνήγορος  Γιώργος Μόσχος συμμετείχαν σε συνάντηση με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας καθώς και την εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας (31.5.2016).
 • Στο πλαίσιο επίσκεψης στην Ελλάδα, κλιμάκιο του CPT συζήτησε με τον Συνήγορο την κατάσταση στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών.
 • Ο Συνήγορος έθεσε στη δημοσιότητα τις παρατηρήσεις του επί του ν. 4375/2016 για θέματα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.
 • Αυτοψίες για να διερευνηθούν οι συνθήκες υποδοχής και κράτησης μεταναστών και προσφύγων, ειδικότερα μετά την από 20.3.2016 Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας που επέφερε αλλαγές στην πράξη στις διαδικασίες στα νησιά και την ενδοχώρα: προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών στην Κόρινθο (13.4.2016), Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας Λέσβου και άλλοι χώροι διαμονής προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο (14-15.4.2016, 4-6. & 19.5.2016) και τη Χίο (17.5.2016), προσωρινή δομή φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών στο Χαλκερό Καβάλας (18-20.4.2016) και στο χώρο του πρώην λατομείου «Άσπρη Άμμος», Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Αιτούντων Μετεγκατάστασης στα Διαβατά, Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Κάτσικα Ιωαννίνων, Χώρος Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες.
 • Αυτοψίες σε χώρους φιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων:
  Ειδικός Χώρος Παραμονής Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αμυγδαλέζας, ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ΜΕΤΑδρασης, PRAKSIS και Ηλιακτίδας στη Λέσβο, δομή προσωρινής φιλοξενίας στο Μανταμάδο, χώροι φιλοξενίας ευάλωτων ομάδων Καρά Τεπέ και ΠΙΚΠΑ Λέσβου. Συνάντηση του Βοηθού Συνηγόρου Γ. Μόσχου με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης σχετικά με τη φιλοξενία ασυνόδευτων και συνοδευόμενων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών.
 • Συμμετοχή εκπροσώπων του Συνηγόρου σε κοινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιστροφής αλλοδαπών τρίτων χωρών προς την Τουρκία βάσει της από 20.3.2016 Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, από τη Χίο (18.5.2016, αεροπορικώς) και από τη Λέσβο (20.5.2016, ακτοπλοϊκώς), προκειμένου να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των επιστρεφομένων.

Προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού

 • Συνάντηση διαβούλευσης για την υιοθέτηση Κειμένου Αρχών για την Παιδική Προστασία: τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν 130 εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων και επαγγελματίες, διοργάνωσαν η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με τον Συνήγορο (12.5.2016) προκειμένου να παρουσιαστεί και να συζητηθεί το περιεχόμενο του Κειμένου Αρχών για την Παιδική Προστασία στην Ελλάδα που έχουν συντάξει οι δύο φορείς. Το κείμενο θα δημοσιοποιηθείώστε να συνυπογραφεί από το μέγιστο δυνατό εύρος φορέων και οργανισμών και θα ακολουθήσουν ενέργειες για τη διεκδίκηση της εφαρμογής του.​
 • «Κάν’ το ν’ ακουστεί»:
  ο Συνήγορος, στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητάς του για τα δικαιώματα του Παιδιού, συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού ραδιοφωνικού ηχητικού μηνύματος και τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2016» με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα», στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, την «Επιστημονική Εταιρία European School Radio, το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» και τον ΟΠΑΝΔΑ - Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στόχοι του Φεστιβάλ είναι η ελεύθερη έκφραση των μαθητών, η προβολή ιδεών, προβληματισμών και πολιτιστικών προϊόντων παραγόμενων από τη σχολική κοινότητα και ο μιντιακός και πληροφοριακός γραμματισμός. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 129 ραδιοφωνικά μηνύματα και 88 τραγούδια από σχολεία όλης της χώρας. Ο Συνήγορος απένειμε διάκριση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου και στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη (18.4.2016).

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΑΥΤΟΨΙΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Συνήγορος στην Κόρινθο

 • Κλιμάκιο της Αρχής, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Συνήγορο του Πολίτη Βασίλη Καρύδη και το Βοηθό Συνήγορο Ιωάννη Σαγιά, επισκέφθηκε την Κόρινθο στις 20.4.2016. Ο Αναπληρωτής Συνήγορος μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση προς δημόσιους φορείς και πολίτες για το έργο της Αρχής, την προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης και κοινωνικής ένταξης των Ρομά, γενικότερα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και άλλες προκλήσεις των καιρών. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Προγράμματος για την Αλληλεγγύη και την Κοινωνική ένταξη στην Ελλάδα (2009-2014) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 • Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης διενεργήθηκε συνάντηση εργασίας με στελέχη της Διεύθυνσης Υγείας και Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν υποθέσεις πολιτών σχετικά με την ανεξέλεγκτη διάθεση και καύση στερεών αποβλήτων σε χωματερή στη θέση «Προφήτης Ηλίας» και τη ρύπανση του ποταμού Ελισσώνα από απόβλητα ελαιοτριβείων της ευρύτερης περιοχής και από διαφυγή στραγγισμάτων του υπό αποκατάσταση ΧΥΤΑ Κιάτου.
 • Επίσης διενεργήθηκαν αυτοψίες σε καταυλισμό Ρομά στα Εξαμίλια Κορινθίας, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κορίνθου και στις Φυλακές Τρίπολης.

 

Λοιπές επισκέψεις - αυτοψίες - συναντήσεις εργασίας

 • Κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Χρήστο Ιωάννου επισκέφθηκε εκ νέου την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη για τη διερεύνηση ελλειμμάτων εφαρμογής της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας σε περιπτώσεις εργαζομένων στη ΔΕΗ ή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν αναλάβει εργολαβίες από τη ΔΕΗ. Το κλιμάκιο συμμετείχε σε αυτοψία του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πτολεμαΐδας στο ορυχείο πεδίου Καρδιάς της ΔΕΗ. Συναντήθηκε επίσης με τον προϊστάμενο και τους υπαλλήλους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζάνης-Γρεβενών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), τον Πρόεδρο και μέλη του «Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας» (24-26.4.2016).
 • Κλιμάκιο της Αρχής επισκέφθηκε το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αλεξανδρούπολης, το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κομοτηνής και το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που εδρεύει στην Κομοτηνή και συνεργάστηκε με τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των τμημάτων. Αντικείμενο ήταν κυρίως ο χρόνος εξυπηρέτησης συνταξιοδοτικών αιτημάτων που εκτιμήθηκε ως ιδιαίτερα ικανοποιητικός στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και θέματα ασφαλιστικών εισφορών που είχαν προκύψει στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κομοτηνής και είχαν απασχολήσει τον ημερήσιο τύπο. Τέλος, έγινε ειδική αναφορά στους ασφαλισμένους μουσουλμάνους που αποτελούν μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συμμετείχαν σε συνάντηση με τον Μητροπολίτη και τον Δήμαρχο Καλύμνου σχετικά με τα παιδιά των πλέον ευάλωτων οικογενειών του νησιού.
 • Κλιμάκιο του Συνηγόρου διενήργησε αυτοψία σε οικισμούς Ρομά στις περιοχές Σαγέικα, Ριγανόκαμπος, Αγία Αικατερίνη και Βραχναίικα Πατρών καθώς και συναντήσεις με στελέχη της ΕΛΑΣ και της Περιφέρειας για τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά (14-15.4.2016).

Επισκέψεις σε σχολεία και χώρους φιλοξενίας - φροντίδας παιδιών

 • Σχολεία: Δημοτικό, Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις και ΕΠΑΛ Σαντορίνης, 11ο και 33ο Δημοτικά Ν. Σμύρνης Λάρισας, 6ο «Μανιάιο» Δημοτικό και Δημοτικό Πανόρμου Καλύμνου, Δημοτικό Τελένδου, 7ο Γυμνάσιο Βόλου, 6ο Γυμνάσιο Καβάλας, Διαπολιτισμικό Δημοτικό Αλσούπολης, 1ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής, 4ο Δημοτικό Πετρούπολης.
 • Χώροι φιλοξενίας και φροντίδας παιδιών: «Μιχαήλειο σπίτι στοργής» - ορφανοτροφείο Καλύμνου, Παπάφειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ημέρας «Κιβωτός του Κόσμου», Παιδόπολη Καβάλας (Παράρτημα Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας).

 

Επισκέψεις σε φορείς ασφάλισης και υγείας

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αλεξάνδρας 1.4.2016, Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας 13 & 22.4.2016, 22.4.2016, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 14.4.2016, 5 & 23.5.2016, Διεύθυνση Συντάξεων ΓΛΚ 18.4.2016, 26.5.2016, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 21.4.2016, ΙΚΑ-ΣΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας 25-26.4.2016, Διεύθυνση Εσόδων Κεντρικής Υπηρεσίας ΟΑΕΕ 12.5.2016, Α΄ Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθήνας 20.5.2016, Νομικός Σύμβουλος Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας 26.5.2016, Διεύθυνση Διαδοχικής Κοινωνικής Ασφάλισης Υπουργείου Εργασίας 26.5.2016, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 30.5.2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ευρωπαϊκοί θεσμοί δικαιωμάτων του ανθρώπου

 • Στην απόφαση ΗΑ.Α. κατά Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παραπέμπει σε πορίσματα του Συνηγόρου για τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπών υπό απέλαση.
 • Στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2015, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) καταγράφει την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού παρακολούθησης των επιστροφών αλλοδαπών από τον έλληνα Συνήγορο.

Ο Συνήγορος στη Βουλή

 • Στελέχη του Συνηγόρου παρουσίασαν στην Ειδική Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος διαπιστώσεις για τη ρύπανση της περιοχής του Ασωπού και προτάσεις για τα μέτρα αποκατάστασής της (20.4.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συμμετείχαν σε συναντήσεις της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» για την προετοιμασία της ΚΑ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων.

Θεσμικές εξελίξεις

 • Δημοσιεύθηκε ο ν. 4387/2016, με το άρθρο 3 § 3 του οποίου ορίζεται ότι ο Συνήγορος συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας.
 • Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 1341β΄/12.5.2016) η απόφαση του Συνηγόρου για τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – επιμορφωτικές ημερίδες

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε:

 • στο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Η Τέχνη στην Εκπαίδευση για τη διαχείριση κρίσεων και τη διάδοση ανθρωπιστικών αξιών» της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων (Θεσσαλονίκη, 8.4.2016)
 • στην επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς «Το σχολείο του 21ου Αιώνα, ένα σχολείο που νοιάζεται και φροντίζει» που διοργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος 68ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής (12.4.2016)
 • στην επιμορφωτική ημερίδα για Διευθυντές και Υποδιευθυντές του νομού Μαγνησίας «Διαχείριση πληροφοριών ενδοοικογενειακής βίας / παραμέλησης σε βάρος μαθητών και περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου» που διοργάνωσε ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (15.4.2016)
 • στο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Επίλυση δυσκολιών, κρίσεων και συγκρούσεων στο δημοτικό σχολείο υπό την οπτική του σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών» που διοργάνωσαν η Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλύμνου, και η Ένωση Καλυμνίων Αττικής (21.5.2016).

Εκδηλώσεις – συνέδρια

Ο Αναπληρωτής Συνήγορος Βασίλης Καρύδης συμμετείχε ως συντονιστής στην ενότητα «Περιορισμοί της ελευθερίας και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης» στο συνέδριο «Προστασία των αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών. Διδάγματα από την πρόσφατη κρίση και προοπτικές για συντονισμένη δράση των διεθνών οργανισμών». που διοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης του Παντείου Πανεπιστημίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Δήμος Ναυπλιέων, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (Ναύπλιο, 27-28.5.2016).  Στο ίδιο συνέδριο, στέλεχος της Αρχής συμμετείχε με εισήγηση.

Ο Βοηθός Συνήγορος Ι. Σαγιάς:

 • παρουσίασε τις θέσεις της Αρχής σχετικά με την ηχορύπανση από τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον αστικό ιστό στην ημερίδα «Ηχορύπανση: μια σύγχρονη Πληγή στον τόπο μας». Την ημερίδα διοργάνωσε το Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο με τον συντονισμό της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (19.4.2016).
 • παρουσίασε τις θέσεις της Αρχής σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διαχείριση απορριμμάτων σε νησιωτικές περιοχές στο Συνέδριο RECIS «Η Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές» που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Σαντορίνη, 13-14.5.2016).

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε ενδεικτικά:

 • σε εκδήλωση - συζήτηση για τα δικαιώματα των Ρομά, που διοργάνωσε το Δημοτικό Σχολείο Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ρομά (8.4.2016)
 • στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολική βία και εκφοβισμός» που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας - Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (9.4.2016)
 • στην ημερίδα «Ελεύθερα και δημοκρατικά σχολεία, το μέλλον της εκπαίδευσης - εναλλακτικά μοντέλα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με επίκεντρο το παιδί» που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία για τη επαναλειτουργία του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Βλαχιάς (Βλαχιά Ευβοίας , 14.5.2016)
 • στην εκδήλωση «Τα δικαιώματα του παιδιού», που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 24ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής και οι Σύλλογοι Διδασκόντων 2ου, 5ου, 6ου Δημ. Σχ. Βριλησσίων & ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημ. Σχ. Βριλησσίων (16.5.2016)
 • στο στρογγυλό τραπέζι «Η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας», που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και με την υποστήριξη της Ομάδας Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων (ΕΕG) και της Εθνικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ (18.5.2016)
 • σε εκδήλωση για τα δικαιώματα των παιδιών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Λάρισας (Λάρισα, 24.5.2016)
 • στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζει. Ερευνητικές και Εφαρμοσμένες Προσεγγίσεις», που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων και η Ευρωπαϊκή Oμοσπονδία Συλλόγων Ψυχολόγων (Ιωάννινα, 27.5.2016)
 • στη διάλεξη με θέμα «Τα δικαιώματα του παιδιού. Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας» που διοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής και Προσχολικής Αγωγής και ο Δήμος Ναυπλιέων (Ναύπλιο, 30.5.2016).

Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν:

 • στην εκπομπή της ΕΡΤ On ERTγια το ζήτημα της ακούσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενών (19.4.2016)
 • στο 1ο Εργαστήριο διαλόγου με θέμα «H ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής οικονομίας», που συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων (20.4.2016). Το εργαστήριο αποτελεί το πρώτο από μια σειρά προπαρασκευαστικές δράσεις με στόχο την παρουσίαση ενός policy paper με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της», που έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο 2016.
 • στην εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας «Παραβιάσεις του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης σε Ελλάδα και εξωτερικό» (12.5.2016).
 • στην εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Γυναίκα εργαζόμενη - μητέρα: πολλαπλοί ρόλοι, ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία» (Πάτρα,14.5.2016).
 • σε στρογγυλό τραπέζι σχετικά με τη διεπιστημονική προσέγγιση στην ακούσια νοσηλεία στο 9ο Πανελλήνιο και 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο με θέμα: «Το μέτρο της μηχανικής καθήλωσης κατά την ψυχιατρική νοσηλεία» (Καλαμάτα, 21.5.2016).

Διεθνή

Ο Αναπληρωτής Συνήγορος Β. Καρύδης συμμετείχε:

 • σε στρογγυλή τράπεζα για το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα στο πλαίσιο Συνάντησης Εργασίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Ombudsman (ΙΟΙ) «Προκλήσεις σήμερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα: ο Συνήγορος απέναντι στις απειλές», που διοργάνωσε ο Καταλανός Συνήγορος του Πολίτη (Βαρκελώνη, 26-27.4.2016).
 • στο ετήσιο συνέδριο της Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ο συμβουλευτικός ρόλος των εθνικών Αρχών κατά των Διακρίσεων προς τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία και άλλους παράγοντες» (Στρασβούργο, 26-27.5.2016).

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε:

 • στο συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Reaching the heights for the rights of the child», όπου παρουσιάστηκε η νέα Στρατηγική του για την περίοδο 2016-2021 και έγιναν εισηγήσεις, συζητήσεις και εργαστήρια με συμμετοχή 180 συνέδρων από όλη την Ευρώπη (εκπρόσωποι υπουργείων, διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, δικτύων, Συνήγοροι του Παιδιού και έφηβοι). Ο Βοηθός Συνήγορος συντόνισε συζήτηση με θέμα «Προασπίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται: μαθαίνοντας από την προσφυγική κρίση» (Σόφια, 5-6.4.2016)
 • σε διάσκεψη εμπειρογνωμόνων για θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού που διοργανώθηκε από την ειδική επιτετραμμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για θέματα βίας σε βάρος των παιδιών. Στη διαβούλευση συμμετείχαν 32 εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, με στόχο την προετοιμασία σχετικής έκθεσης για την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Φλωρεντία, 10-11.5.2016).

Στελέχη της Αρχής επίσης συμμετείχαν:

 • σε εκδηλώσεις του Δικτύου Equinet: σεμινάριο «Προσβασιμότητα και Εύλογες Προσαρμογές» (Βιέννη, 4-5.4.2016), Gender Equality Working Group Meeting (Βρυξέλλες, 20-21.4.2016), Equinet Strategic Litigation Cluster (Βρυξέλλες, 18.5.2016), σεμινάριο «Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση» (Πράγα, 19-20.5.2016)
 • στο Workshop «Homes for the elderly/care institutions and dementia – standards in health care and medication-based deprivation of liberty» (Σάλτσμπουργκ, 21-22.4.2016)
 • σε συναντήσεις εργασίας στο πλαίσιο διδυμοποίησης με τον ομόλογο θεσμό του Αζερμπαϊτζάν (Μπακού, 21-27.4.2016).
 • σε εξωτερικό έλεγχο επιχείρησης της Frontex για επιστροφή αλλοδαπών στο Πακιστάν (11-12.5.2016), στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητας του Συνηγόρου βάσει του ν. 3907/2011.
 • στο σεμινάριο «Ε.Ε. Δίκαιο της ισότητας των φύλων» της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (Τρίερ, 23-24.5.2016).

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή