Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015

«Να µην υπάρξει υποχώρηση στο πεδίο της προστασίας του σκληρού πυρήνα των δικαιωµάτων, ούτε να µετεξελιχθεί η οικονοµική κρίση σε αµφισβήτηση βασικών παραµέτρων του κράτους δικαίου», καλεί ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη Βασίλης Καρύδης στην Ετήσια Έκθεση 2015, την οποία επέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής. «Η ισχυροποίηση των ανεξάρτητων εγγυητικών θεσµών αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για τη µείωση της αβεβαιότητας και ανασφάλειας των πολιτών, προσφέροντας συντεταγµένες λύσεις σε περιπλοκές της καθηµερινότητας», επισήμανε στη σχετική συνέντευξη τύπου ο κ. Καρύδης, ο οποίος εκτελεί χρέη Συνηγόρου από τον Νοέµβριο 2015. Η έκθεση αποτελείται από τις εξής ενότητες: Εισαγωγή, Οι δραστηριότητες της χρονιάς, Πεδία παρέμβασης (Όψεις ανθρωπιστικής κρίσης και ευάλωτες ομάδες - Προσφυγικό ζήτημα και μετανάστευση - Κοινωνική ασφάλιση και αλληλεγγύη - Εργασία - Περιβάλλον και υποδομές - Οικονομικές συναλλαγές κράτους-πολιτών - Το πρόσωπο και ο νόμος - Εκπαίδευση - Εκδοχές κακοδιοίκησης), Ειδικές αρμοδιότητες (Καταπολέμηση των διακρίσεων - Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Επιστροφές αλλοδαπών - Πρόληψη βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης - Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού), Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις, Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αποκατάσταση ζημιών στο ρέμα Πικροδάφνης

Με παρέμβαση του Συνηγόρου, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Αλίμου προχώρησαν στην αποκατάσταση ζημιών που είχαν προκληθεί στο ρέμα Πικροδάφνης μετά τη μεγάλη νεροποντή του Φεβρουαρίου 2013.

 

Παρουσία γονέων κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στα παιδιά τους

Απευθυνόμενος στο Υπουργείο Υγείας, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται και να ενθαρρύνεται από τους επαγγελματίες υγείας η παρουσία γονέων και κηδεμόνων κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στα ανήλικα παιδιά τους. Το Υπουργείο έκανε δεκτή σχετική απόφαση του ΚΕΣΥ και έδωσε σχετικές κατευθύνσεις σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

 

Χορήγηση βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων

Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορές ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Σε πόρισμά του, είχε διατυπώσει επισημάνσεις σχετικά με τις εισοδηματικές προϋποθέσεις που δεν συνάδουν με την ασφαλιστική φύση της παροχής, καθώς και με την απουσία κανόνων διαδοχικής ασφάλισης. Είχε επίσης ζητήσει επιτάχυνση της προβλεπόμενης διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η παράλειψη της διοίκησης να ασκήσει την κανονιστική της αρμοδιότητα και να εκδώσει την απαιτούμενη ΥΑ είναι αντίθετη στο νόμο, ο οποίος συνέστησε το σχετικό δικαίωμα και για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. Το πόρισμα απεστάλη εκ νέου τον Φεβρουάριο 2016 στον αρμόδιο υφυπουργό.

 

Χορήγηση σύνταξης σε δημάρχους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ, ερμηνεύοντας εσφαλμένα τη σχετική νομοθεσία, χορηγεί σύνταξη σε δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων όχι από την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, όπως θα έπρεπε, αλλά από την ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης. Με παρέμβαση του Συνηγόρου, αναθεώρησε την άποψή της και χορήγησε αναδρομικές συντάξεις από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των απασχολουμένων με ημερήσιο ωράριο ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης

Σε όσους απασχολούνται ανελλιπώς με ημερήσιο ωράριο ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης και αμείβονται με μισθό ίσο ή μεγαλύτερο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγνωρίζει τόσες ημέρες ασφάλισης όσες είναι και οι ημέρες απασχόλησής τους. Με πόρισμα που απηύθυνε στον Υπουργό Εργασίας, ο Συνήγορος διατυπώνει την άποψη ότι η πρακτική αυτή δεν στηρίζεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να εγκαταλειφθεί.

 

Καταβολή επιδομάτων στήριξης τέκνων με έλεγχο προϋποθέσεων στο πρόσωπο της μητέρας

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι στην πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας για τα οικογενειακά επιδόματα εντοπίζεται ανισότητα μεταχείρισης της μητέρας και ιδίως του παιδιού ανάλογα με το είδος της οικογένειας και πρότεινε τροποποίηση της σχετικής ΥΑ με στόχο να εξασφαλισθεί η δυνατότητα ελέγχου των εκ του νόμου προϋποθέσεων και στο πρόσωπο της μητέρας, όταν ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης πατέρας δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, με στόχο ο πραγματικός δικαιούχος που είναι το παιδί να λαμβάνει τα οικογενειακά επιδόματα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Ο Συνήγορος για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Ο Συνήγορος, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Ένταξη στην Ελλάδα (2009-2014) και μετά από συναντήσεις εργασίας με ΜΚΟ και φορείς του δημοσίου, εξέδωσε Οδηγό Δικαιωμάτων και Παροχών για Ευάλωτες Ομάδες και παράλληλα δημιούργησε έναν εξειδικευμένο ιστοχώρο με αντίστοιχο αντικείμενο. Ο Οδηγός και ο ιστοχώρος παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (9.2.2016). Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, επιδιώκεται να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία έγκυρης ενημέρωσης για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και για τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι μέσω αυτών θα έχουν ευχερέστερη πρόσβαση στις πληροφορίες που τους αφορούν. Σε συμφωνία συνεργασίας για τη διάδοση του Οδηγού κατέληξαν ο Συνήγορος και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (7.3.2016), προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο και να αξιοποιηθούν οι δομές της ΓΣΕΕ και των κατά τόπους συνδικαλιστικών οργανώσεων ώστε να ενημερωθούν όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες για τα δικαιώματά τους και τις παροχές που προβλέπονται για τα μέλη ευάλωτων ομάδων.

Ο Συνήγορος για το προσφυγικό ζήτημα

 • Πρωτοβουλία για Κοινό Σχέδιο Δράσης των Συνηγόρων: ο Αναπληρωτής Συνήγορος Β. Καρύδης ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταρτίσει Κοινό Σχέδιο Δράσης με τους ομόλογους θεσμούς της περιοχής, υλοποιώντας έμπρακτα την Κοινή Διακήρυξη του Βελιγραδίου του Νοεμβρίου 2015. Το Σχέδιο Δράσης συμφωνήθηκε μεταξύ των Συνηγόρων Ελλάδας, Τουρκίας, ΠΓΔΜ, Αλβανίας, Σερβίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Κοσσυφοπεδίου, Ιταλίας και Αυστρίας, σε συνάντηση εργασίας (Θεσσαλονίκη, 19.2.2016) και επικεντρώνεται σε κοινές πρακτικές και συνεργασίες σε πέντε θεματικούς άξονες (άσυλο, ευάλωτες ομάδες, ρητορική μίσους, κακομεταχείριση-επιστροφές, τοπικές κοινότητες), καθώς και θέματα διασυνοριακής συνεργασίας και επικοινωνίας-πληροφόρησης των Συνηγόρων τα οποία διατρέχουν τους παραπάνω πέντε θεματικούς άξονες δράσης.
 • Παρέμβαση για τα ασυνόδευτα παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες: να διασφαλιστούν τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταναστών και προσφύγων, να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία και ενίσχυση των εξειδικευμένων δομών φιλοξενίας τους και να προβλεφθεί η άμεση μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε ο Συνήγορος με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς και σχετικό δελτίο τύπου, με αφορμή την πρόσφατη Συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας. 
 • Πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών: με αφορμή τη σύσκεψη που είχε διοργανώσει στη Λέσβο, με συμμετοχή 55 εκπροσώπων από 26 δημόσιους και μη κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις, ο Συνήγορος δημοσιοποίησε επιστολή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού µε την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να θέσει ως υψηλή προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών προσφύγων, καθώς και Έκθεση του Δικτύου με τίτλο «Απειλούνται η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται», στην οποία συνέδραμαν 11 ομόλογοι θεσμοί. 
 • Τα γραφεία του Συνηγόρου επισκέφθηκε ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Συµβουλίου της Ευρώπης για προσφυγικά-µεταναστευτικά ζητήµατα (7.3.2016), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των ασυνόδευτων παιδιών που διασχίζουν το Αιγαίο και φτάνουν στα ελληνικά νησιά.
 • Ο Συνήγορος απέστειλε (26.2.2016) στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτικό σχολιασμό των διατάξεων του νομοσχεδίου «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ασύλου». Το σχέδιο ψηφίστηκε ως νόμος 4375/2016, και αναθέτει στον Συνήγορο την αρμοδιότητα ελέγχου των εκθέσεων της ιδρυόμενης Αρχής Προσφυγών.

Δράσεις προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού

 • Βίντεο για τα δικαιώματα των παιδιών στις δικαστικές διαδικασίες: στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητάς του για την προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ο Συνήγορος μετέφρασε στα ελληνικά και μεταγλώττισε, με τη συμμετοχή εφήβων,ένα βίντεο που δημιούργησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών στις διαδικασίες της δικαιοσύνης, όπως το δικαίωμα να ακουστεί η γνώμη τους, να έχουν νομική εκπροσώπηση και προστασία και να ενημερώνονται με φιλικό και κατανοητό τρόπο.
 • Ημέρα Διαλόγου με εφήβους: στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητάς του για προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ηρακλείου Κρήτης, ο Συνήγορος διοργάνωσε συνάντηση με θέμα «Διάλογος για ένα Δημοκρατικό και Συμμετοχικό Σχολείο», όπου πήραν μέρος 37 μαθητές και μαθήτριες από 19 γυμνάσια και λύκεια. Κατά το πρότυπο προηγούμενων συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τα παιδιά αντάλλαξαν απόψεις σε ολομέλεια και στη συνέχεια σε 4 ομάδες και τέλος κατέγραψαν τις κυριότερες προτάσεις τους, για ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο. (Ηράκλειο, 5.3.2016).

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΑΥΤΟΨΙΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Συνήγορος στη Θεσσαλία

 • Τη Λάρισα και την Καρδίτσα επισκέφθηκαν ο Αναπληρωτής Συνήγορος Βασίλης Καρύδης και ο Βοηθός Συνήγορος Ι. Σαγιάς, επικεφαλής κλιμακίου στελεχών της Αρχής (30-31.3., 1.4.216). Συναντήθηκαν με τους δημάρχους Λάρισας και Καρδίτσας, ενώ υπήρξαν και επιμέρους συναντήσεις με στελέχη δημοσίων υπηρεσιών στις δύο πόλεις.
 • Στη Λάρισα, σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης συζητήθηκαν εκκρεμή θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, προσκυρώσεων και πράξεων αναλογισμού.
 • Στο δημοτικό θέατρο Λάρισας, ο Αναπληρωτής Συνήγορος απευθύνθηκε στις αρχές και τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έδωσε συνέντευξη τύπου, ενώ παράλληλα κλιμάκιο της Αρχής παρέλαβε αναφορές πολιτών.synhgoros_tou_polith2

 

 • Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, διενεργήθηκε αυτοψία στον παλαιό και τον νέο οικισμό Ρομά στους Σοφάδες Καρδίτσας και συνάντηση με εκπροσώπους των Ρομά, ενημέρωση για τα προβλήματά τους (όπως έλλειψη φωτισμού και υδροδότησης, εγγραφή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας) και συζήτηση της δυνατότητας χρηματοδότησης εργασίας με προγράμματα απασχόλησης μέσω ΕΣΠΑ.
 • Επίσης διενεργήθηκαν αυτοψίες στην εγκατάσταση φιλοξενίας προσφύγων του πρώην στρατόπεδου Ευθυμιόπουλου (Κουτσόχερο Λάρισας) και στις φυλακές Λάρισας, Τρικάλων και Δομοκού.

   

  Επισκέψεις σε σχολεία και σε χώρους φιλοξενίας-φροντίδας παιδιών

 •  Ο Συνήγορος επισκέφθηκε τα εξής σχολεία: Γυμνάσιο Πέτρας Λέσβου, ΕΠΑΛ Σητείας, 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, ΓΕΛ Πεύκων Θεσσαλονίκης, 3ο ΓΕΛ Λαμίας, 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας, 4ο ΓΕΛ Ιλίου, 3ο ΓΕΛ Γλυφάδας, 1ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας, 51ο Δημοτικό Αθήνας, 17ο Δημοτικό Πειραιά, 4ο Γυμνάσιο Π. Φαλήρου, 3ο ΓΕΛ Π. Φαλήρου, 1ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας. Επίσης συζήτησε μέσω skype με μαθητές και μαθήτριες του 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.
 • Ο Συνήγορος συζήτησε με παιδιά και εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την παράσταση «Ποιος είναι ο Δόκτωρ Κόρτσακ;» στο Θέατρο Πόρτα (13.2., 25.2. και 17.3.2016).
 • Επισκέψεις: Ξενώνας προσωρινής διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων της «Μετάδρασης» στη Μυτιλήνη, Χριστοδούλειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λαμίας, Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας «Ορφανοτροφείο Βόλου».

Λοιπές αυτοψίες και συναντήσεις εργασίας

 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συναντήθηκαν με τον Αντιεισαγγελέα Λέσβου, για θέματα ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών (1.2.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας με τους Διευθυντές Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα που εξετάζει η Αρχή και γενικότερα θέματα συνεργασίας (3.2.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε σε συναντήσεις εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της Επιτροπής Παιδικής Προστασίας (11.2, 3.3, 10.3, 24.3 και 31.3.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Ι. Σαγιάς συζήτησε με τον διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος θέματα σχετικά με τη λειτουργία της ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ (16.2.2016).
 • Κλιμάκιο του Συνηγόρου επισκέφθηκε τον οικισμό Ρομά στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης και το νηπιαγωγείο του οικισμού, ενώ συνεργάστηκε με τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Δέλτα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά (17-18.2.2016).
 • Κλιμάκιο του Συνηγόρου συζήτησε με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (Υπουργείο Εργασίας) για καθυστερήσεις καταβολής επιδομάτων ανέργων που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης υλοποιούμενα από ιδιωτικά ΚΕΚ, καθώς και για την καταβολή αμοιβών εκπαιδευτών που συμμετείχαν στην υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών και την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (18.2.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συναντήθηκαν με την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με αντικείμενο τη λειτουργία δομής φιλοξενίας ανηλίκων και οικογενειών στη Λέσβο (25.2.2016).
 • Κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Χρήστο Ιωάννου συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας τις δυσλειτουργίες και ζητήματα νομιμότητας στο σύστημα χορήγησης των παροχών του Προγράμματος Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης (επίδομα σίτισης, επιδότηση ενοικίου και δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) (1.3.2016).
 • Κλιμάκιο του Συνηγόρου συζήτησε με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θέματα σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων, τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος taxis, το μητρώο και το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης (4.3.2016).
 • Κλιμάκιο του Συνηγόρου συζήτησε με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ασφαλιστικά ζητήματα και θέματα σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης εκπαιδευτών ενηλίκων και την καταβολή δεδουλευμένων (8.3.2016).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος και στελέχη της Αρχής συναντήθηκαν με εκπροσώπους της UNICEF από τη Γενεύη και την Ελληνική Επιτροπή, με αντικείμενο τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα (9.3.2016).
 • Κλιμάκιο του Συνηγόρου πραγματοποίησε αυτοψία στα Λουτρά Καϊάφα και στο Δήμο Ζαχάρως και συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση του σπηλαίου των Λουτρών Καϊάφα και τη λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου (17-18.3.2016).
 • Κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Χρήστο Ιωάννου επισκέφθηκε την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα και τη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε με το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη», τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ της ΔΕΗ, το ΣΕΠΕ/ Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κοζάνης, το «Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας», το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοζάνης, το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πτολεμαΐδας και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, με στόχο την ενημέρωση της Αρχής για τα ζητήματα εφαρμογής της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν εργολαβίες για εκτέλεση έργων της ΔΕΗ (22-24.3.2016).
 • Επισκέψεις σε φορείς ασφάλισης και υγείας: Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης (18.2.), Περιφερειακές Διευθύνσεις ΟΑΕΕ Α΄ & Β΄ Τομέα Θεσσαλονίκης (19.2.), Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» Θεσσαλονίκης (19.2.), Διοίκηση ΕΚΑΒ (23.2.), Διεύθυνση Συντάξεων ΓΛΚ (24.2. & 30.3.), Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (24.2., 29.2. & 28-30.3.), Διευθύνσεις Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών & Ασθένειας, Διαδοχικής Κοινωνικής Ασφάλισης, Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης & Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1.3.), Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας (15.3.), ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλλιθέας (16.3.), Τομέας Υγείας-Πρόνοιας Δικηγόρων ΕΤΑΑ (18.3.), Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΟΑΕΕ (18.3.), Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Χανίων (22.3.), Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων (23.3.), ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βέροιας (29.3.), Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας/Κέντρο Επιχειρήσεων για τη διακομιδή ασθενών από τα νησιά (29.3.2016).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ευρωπαϊκοί θεσμοί δικαιωμάτων του ανθρώπου

 • Η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) δημοσίευσε (1.3.2016) την έκθεσή της για την Ελλάδα, όπου γίνεται εκτενής αναφορά σε θέσεις και διαπιστώσεις του Συνηγόρου.
 • Στην απόφαση «Sakir κατά Ελλάδας» (24.3.2016), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παραπέμπει σε εκθέσεις και πορίσματα του Συνηγόρου σχετικά με τις συνθήκες κράτησης σε αστυνομικά τμήματα και με την παράλειψη διερεύνησης περιστατικών ρατσιστικής βίας.

Ο Συνήγορος στη Βουλή

Νομοθετικές εξελίξεις

 • Ο Συνήγορος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ψήφιση του ν. 4361/2016, με τον οποίο ρυθμίστηκε η άρση του προστίμου ανυποταξίας με βάση σχετικές εισηγήσεις του.
 • Με τον νόμο 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης», ο Συνήγορος μετέχει στο ιδρυόμενο «Εθνικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων».

Σεμινάρια

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε:

 • στο εικαστικό-παιδαγωγικό σεμινάριο «Η τέχνη στην εκπαίδευση για τη διαχείριση κρίσεων και τη διάδοση ανθρωπιστικών αξιών», που διοργάνωσε η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων (4.2.2016),
 • σε σεμινάριο επιμόρφωσης επαγγελματιών για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη και την υλοποίηση του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που διοργάνωσε η ΜΚΟ «Άρσις» σε συνεργασία με τις περιφερειακές εισαγγελικές αρχές (Βόλος, 5.2.2016),
 • στην επιμορφωτική δράση ευαισθητοποίησης για θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού «Όψεις της εφηβείας στη σχολική ζωή», που διοργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Γαλατάς Τροιζηνίας, 1.3.2016),
 • σε βιωματικό σεμινάριο για δασκάλους, που διοργάνωσε σε συνεργασία με τα γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, για την αξιοποίηση στο σχολείο των ταινιών που έφτιαξαν παιδιά και έφηβοι οκτώ περιοχών της Ευρώπης με θέμα «Η λιτότητα δαγκώνει: Φωνές Παιδιών» στο πλαίσιο της δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (8.3.2016).

Εκδηλώσεις – ημερίδες – συνέδρια

Ο Βοηθός Συνήγορος Γ. Μόσχος συμμετείχε, μεταξύ άλλων:

 •  στις ημερίδες «Προάγοντας τη συνεργασία και τις υγιείς σχέσεις στη σχολική κοινότητα, με στόχο την πρόληψη της βίας και των διακρίσεων», που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος στη 2η Περιφέρεια Τρικάλων, και «Σχολική Διαμεσολάβηση: Η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στο σχολείο» που διοργάνωσαν οι εθελοντές του Δήμου Τρικκαίων και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τρίκαλα, 8.2. και 18.3.2016),
 • στην «1η Διάσκεψη για την Αθήνα» και ειδικότερα στη διαβούλευση για τον θεσμό των ανοικτών σχολείων στη γειτονιά και την κοινωνία, που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων (11.2.2016),
 • στην Επετειακή Ημερίδα με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» (Θεσσαλονίκη, 27.2.2016),
 • στη συνάντηση για εκπαιδευτικούς «Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο σχολείο - αντιμετώπιση δυσκολιών» που οργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (29.2.2016),
 • στη διημερίδα «Σχολικός Εκφοβισμός: Επιστημονικές προσεγγίσεις και Βιωματικές Εφαρμογές», που διοργάνωσε ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και το Δίκτυο Δράσεων Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ηράκλειο Κρήτης, 5-6.3.2016),
 • στην εκδήλωση «Τα δικαιώματα του παιδιού στην Ελλάδα της κρίσης», που διοργάνωσε ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (7.3.2016),
 • στην εκδήλωση για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς «Για το σχολείο των ονείρων μας … πώς η συμμετοχή μας μπορεί να δίνει νόημα στη σχολική ζωή», που διοργάνωσε το 1ο ΓΕΛ Κερατσινίου (21.3.2016),
 • στην ημερίδα - ανοικτή συζήτηση με την κοινότητα, με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού, που διοργάνωσε ο Δήμος Ιητών σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» (Ίος, 31.3.2016).

Στέλεχος της Αρχής συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι της Πανελλήνιας Συνάντησης για την Ψυχική Υγεία «Τα Δικαιώματα σε Κρίση» με θέμα «Ψυχική Ασθένεια & Παραβίαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (31.3-1.4.2016).

Διεθνή

Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος συμμετείχε στο ευρωπαϊκό συνέδριο «Childrens rights behind bars: Human Rights of children deprived of libertyImproving monitoring mechanisms», που διοργάνωσε η οργάνωση «Defence For Children» για την παρουσίαση του πρώτου Ευρωπαϊκού Πρακτικού Οδηγού για την παρακολούθηση των χώρων στέρησης ελευθερίας παιδιών (Βρυξέλλες, 15.2.2016).

Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν, μεταξύ άλλων:

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή