Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

 

Τον Δεκέμβριο του 2015 ο Συνήγορος εξέδωσε τον «Οδηγό δικαιωμάτων και παροχών για ευάλωτες ομάδες». Η σύνταξη και η έκδοση του Οδηγού εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «Πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης των διακρίσεων κατά ομάδων ευάλωτων στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό», το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ (Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EEA GRANTS 2009-2014). Σκοπός του Οδηγού είναι να συμβάλει στην κάλυψη του ελλείμματος πληροφόρησης των πολιτών που εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις παροχές που δικαιούνται. Η παρουσίαση του Οδηγού προγραμματίσθηκε να γίνει σε ειδική εκδήλωση στις 9.2.2016.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Συνήγορος για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Πρόσφυγες, μετανάστες, μειονότητες και ευάλωτες ομάδες πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της έννομης προστασίας, επισήμανε ο Συνήγορος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η επέτειος της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπενθυμίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες.

Εφαρμογή της νομοθεσίας για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρίες, ο Συνήγορος κάλεσε εκ νέου την Πολιτεία να εντείνει τις προσπάθειές της και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, θέτοντας ως προτεραιότητα τον κατάλληλο προγραμματισμό και την εξασφάλιση επαρκών πόρων και μόνιμου ανθρώπινου δυναμικού για τη διασφάλιση της υλοποίησης του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση. Οι προτάσεις του Συνηγόρου συνοψίζονται σε Πόρισμα για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που στάλθηκε στον Υπουργό Παιδείας.

Δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή οροθετικών ατόμων
Ο Συνήγορος διερεύνησε υπόθεση σχετικά με τη δυνατότητα της αναφερόμενης και του οροθετικού συζύγου της να τεκνοποιήσουν με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τη διενέργεια ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε άτομα οροθετικά για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας απαιτείται ειδική άδεια υπό προϋποθέσεις που υλοποιείται σε ειδικό εργαστήριο, το οποίο ωστόσο δεν έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας. Ο Συνήγορος, απευθυνόμενος στο Υπουργείο Υγείας, τόνισε ότι με τα σημερινά δεδομένα της ιατρικής επιστήμης το αίτημα των οροθετικών για τεκνοποίηση πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις υγειονομικές και διοικητικές υπηρεσίες ως ανθρώπινο δικαίωμα των ασθενών. Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αποδέχθηκε πλήρως τις απόψεις του Συνηγόρου και δρομολόγησε τις διαδικασίες για δημιουργία ειδικού εργαστηρίου.

Άρση διάκρισης λόγω φύλου στη χορήγηση επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού
Το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών αρνήθηκε να χορηγήσει το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού σε ασφαλισμένο, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Περίθαλψης, δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άμεσα ασφαλισμένες γυναίκες δικηγόροι και οι γυναίκες ασκούμενοι δικηγόροι. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η επίμαχη διάταξη εισάγει άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των ανδρών ασφαλισμένων. Το Ταμείο ανταποκρίθηκε θετικά και ενημέρωσε την Αρχή ότι εγκρίθηκε η χορήγηση του επιδόματος στον συγκεκριμένο δικηγόρο, καθώς και ότι στο εξής θα λαμβάνουν το επίδομα και οι άνδρες άμεσα ασφαλισμένοι.

Υπαγωγή στην ασφάλιση των εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), σχετικά με την υπαγωγή τους στην ασφάλιση. Με το άρθρο 31 ν. 4186/2013 ορίσθηκε ότι οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, από την οποία εξαιρούνται μόνο όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα και όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελμα. Μετά από σχετική πρόταση της Αρχής, το άρθρο 46 ν. 4331/2015 διηύρυνε το πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής ώστε να συμπεριληφθούν και οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο στα ΣΔΕ.

Δικαιώματα εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
Με έγγραφό του προς τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, ο Συνήγορος διατύπωσε επισημάνσεις και προτάσεις προκειμένου να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα βάσει του ν. 4152/2013. Με τα άρθρα 1 και 2 του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4152/2013 και της ΚΥΑ 4.31879/3.1604/2014 και συστηματοποιείται η σχετική νομοθεσία. Η υιοθέτηση της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας θα οδηγήσει στην άρση των κενών προστασίας και στην προσαρμογή του νομικού καθεστώτος των απασχολουμένων σε θεμελιώδεις κανόνες της ευρωπαϊκής και εσωτερικής εργατικής νομοθεσίας.

Καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα
Απευθυνόμενος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ο Συνήγορος ζήτησε την άμεση καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν από το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε τεχνολόγο ακτινολόγο, λόγω προβλήματος υγείας επαγγελματικής αιτιολογίας
Ο Συνήγορος παρενέβη προκειμένου να ικανοποιηθεί αίτημα τεχνολόγου ακτινολόγου, εργαζομένης σε κρατικό νοσοκομείο, για μετακίνησή της σε άλλη θέση συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητάς της λόγω προβλήματος υγείας επαγγελματικής αιτιολογίας. Η θέση της Αρχής έγινε δεκτή από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων
Ο Συνήγορος υπέβαλε στους αρμόδιους Υπουργούς νομοθετικές και λειτουργικές προτάσεις, προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις μακρόχρονες καθυστερήσεις διεκπεραίωσης των πολεοδομικών υποθέσεων λόγω ανεπιτυχούς εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, ελλιπούς στελέχωσης και σοβαρών οργανωτικών δυσλειτουργιών των πολεοδομικών υπηρεσιών.

Επισκευή και επαναλειτουργία των παιδικών χαρών στο Πεδίο του Άρεως
Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου κινήθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης του έργου αποκατάστασης και συντήρησης των δύο παιδικών χαρών στο Πεδίο του Άρεως, ενώ αναμένεται η επαναλειτουργία τους μετά την εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών, τον έλεγχο και τη χορήγηση πιστοποίησης καταλληλότητας από διαπιστευμένο φορέα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

Ημερίδα «Οικονομική και Ανθρωπιστική κρίση στις γειτονιές της πόλης»

Ημερίδα με θέμα «Οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στις γειτονιές της πόλης», διοργάνωσε ο Συνήγορος στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (20.1.2016), παρουσιάζοντας τα ευρήματα έρευνας που είχε διεξαχθεί το 2015 για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής σε γειτονιές της Αθήνας, του Περάματος και του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη. Στην ημερίδα συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Αθήνας, Περάματος και Νίκαιας-Ρέντη, εκπρόσωποι αρμόδιων υπουργείων, της Περιφέρειας Αττικής και φορέων, στελέχη ομόλογων ανεξάρτητων αρχών της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και της χώρας των Βάσκων, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες. Τις θέσεις του Συνηγόρου και τα πορίσματα της έρευνας παρουσίασαν ο Αναπληρωτής Συνήγορος Βασίλης Καρύδης και ο Βοηθός Συνήγορος Ιωάννης Σαγιάς.

Ο Συνήγορος στη Βουλή

Ο Συνήγορος στην περιφέρεια

 • Κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Συνήγορο Βασίλη Καρύδη και τους Βοηθούς Συνηγόρους Χρήστο Ιωάννου και Ιωάννη Σαγιά, επισκέφθηκε το Ηράκλειο με σκοπό την επαφή με την τοπική κοινωνία και την ενημέρωση πολιτών και φορέων για το έργο της Αρχής. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου με συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων. Στην ομιλία του και σε συνέντευξη τύπου, ο Αναπλ. Συνήγορος παρουσίασε τη λειτουργία της Αρχής με έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και η διοίκηση λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, ενώ πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις συνεργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη και το Δήμαρχο Ηρακλείου. Παράλληλα λειτούργησε γραφείο υποδοχής κοινού (2-4.12.2015).
 • Κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Γιώργο Μόσχο επισκέφθηκε το Κιλελέρ όπου διοργανώθηκε εκδήλωση παρουσίασης του έργου του Συνηγόρου, καθώς και τη Λάρισα όπου ο Βοηθός Συνήγορος είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής (21-22.1.2016).
 • Κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Ιωάννη Σαγιά επισκέφθηκε τη Χίο για αυτοψίες και επαφές επί θεμάτων ποιότητας ζωής, διαβίωσης και ένταξης Ρομά και προσφύγων-μεταναστών, καθώς και συσκέψεις με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες στο πλαίσιο της δράσης «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για υποθέσεις Ρομά» του έργου «Πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης των διακρίσεων κατά ομάδων ευάλωτων στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό» (26-27.1.2016).

Τα δικαιώματα των ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών

Στο πλαίσιο επίσκεψης κλιμακίου της Αρχής στη Λέσβο, ο Συνήγορος διοργάνωσε συνάντηση για την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό ενεργειών μεταξύ των φορέων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των ασυνόδευτων και των συνοδευόμενων ανήλικων προσφύγων και μεταναστών, στην οποία συμμετείχαν 55 εκπρόσωποι από 26 δημόσιους και μη κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις. Στη σύσκεψη αναδείχθηκαν οι σημαντικότερες παρατηρούμενες ελλείψεις ως προς την κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων που φτάνουν στο νησί, με ή χωρίς τις οικογένειες τους, και επισημάνθηκε η ανάγκη σταθερής συνεργασίας και καλύτερου συντονισμού της δράσης των δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων καθώς επέκτασης των δομών φιλοξενίας για παιδιά και οικογένειες με ανήλικα, προκειμένου τα παιδιά που μετακινούνται να απολαμβάνουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα κατοχυρωμένα από τη διεθνή και εθνική νομοθεσία δικαιώματά τους (27.1.2016).

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ομόλογους θεσμούς

 • Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ιδίως στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα ήταν το βασικό θέμα της συνάντησης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ κ. Juan Pablo Bohoslavsky με κλιμάκιο της Αρχής, με τη συμμετοχή των Βοηθών Συνηγόρων Χρ. Ιωάννου και Γ. Μόσχου. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που ζουν σε ακραία φτώχεια και οι πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, Ρομά, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των θεσμών που έχουν ως αποστολή την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών (2.12.2015).
 • Ο Αναπληρωτής Συνήγορος Βασίλης Καρύδης συνάντησε τον νέο διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) κ. Michael O’Flaherty κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα και συζήτησαν επίκαιρα θέματα της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης (15.1.2016).
 • Ο Συνήγορος συνέβαλε στο ειδικό αφιέρωμα σε θέματα προσφύγων και μεταναστών του 8ου Newsletter Δεκεμβρίου 2015 της Ένωσης Συνηγόρων της Μεσογείου (Association of Mediterranean Ombudsmen), αναλύοντας τις δράσεις ευαισθητοποίησης και δικτύωσης της Αρχής κατά το 2015 για την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση.
 • Ο Συνήγορος συμμετέχει με φορείς άλλων κρατών-μελών της ΕΕ σε πρόταση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Έλεγχος αναγκαστικών επιστροφών ΙΙ» σε συνέχεια του προγράμματος 2013-2015 (FReM) του Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), με στόχο την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής δεξαμενής πιστοποιημένων monitors και την εναρμόνιση των κανόνων και προδιαγραφών ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών.

Ημέρα Διαλόγου «Για ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο»

29 μαθητές και μαθήτριες από 14 γυμνάσια και λύκεια της Αθήνας συμμετείχαν στην Ημέρα Διαλόγου που διοργάνωσε ο Συνήγορος στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας. Μέρος της συνάντησης παρακολούθησαν και εκπαιδευτικοί. Ο Συνήγορος κατέγραψε και συνέθεσε τις προτάσεις των μαθητών για τις βασικές αρχές δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου καθώς τις ιδέες τους για τους τρόπους διάδοσης και εφαρμογής των αρχών αυτών. Στη συνέχεια απέστειλε το κείμενο στους διευθυντές των σχολείων που συμμετείχαν στη συνάντηση, προς αξιοποίηση από τη σχολική κοινότητα (19.12.2015).

 

ΑΥΤΟΨΙΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Συνήγορος στην Κρήτη

Στο πλαίσιο της επίσκεψης κλιμακίου της Αρχής στην Κρήτη (2-4.12.2015):

·   κλιμάκιο με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο Ιωάννη Σαγιά πραγματοποίησε αυτοψία στον ΧΥΤΑ Αμαρίου Ρεθύμνου, συναντήθηκε με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον ΧΥΤΑ,

·   πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο όρος Θρυπτή και στους υγροτόπους Αποσελέμη και Μαλίων με συμμετοχή εκπροσώπων των υπηρεσιών, καθώς και συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο Ηράκλειο για υποθέσεις που αφορούσαν προστασία υγροτόπων - οικοτόπων, έκδοση οικοδομικών αδειών, καθυστέρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και ζητήματα διαχείρισης βοσκής.

 

·   διενεργήθηκε αυτοψία στην Αγροτική Φυλακή Αγιάς και στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Χανίων καθώς και συνάντηση με τους υπεύθυνους των καταστημάτων, συζήτηση με τους κρατουμένους και επίσκεψη των χώρων κράτησης, των κοινόχρηστων χώρων και των εξωτερικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητας της Αρχής ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης,

·   διενεργήθηκαν αυτοψίες στον καταυλισμό Ρομά και το Ιατροκοινωνικό Κέντρο της Νέας Αλικαρνασσού καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Διαχειριστικής Επιτροπής της Περιφέρειας,

·   στελέχη της Αρχής διενήργησαν επισκέψεις-αυτοψίες στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Περιφερειακό Υποκατάστημα Ηρακλείου), στο ΙΚΑ Ηρακλείου, στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αγίου Μηνά Ηρακλείου και στην ενοποιημένη ΔΟY Ηρακλείου, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους του ΣΔΟΕ.

Ο Συνήγορος στην Αργολίδα

Αυτοψία στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας (17-18.12.2015), στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητας της Αρχής ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων.

Ο Συνήγορος στη Λάρισα

Στο πλαίσιο της επίσκεψης κλιμακίου της Αρχής στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για ζητήματα που προέκυψαν κατά τον χειρισμό αναφορών, ενώ μέλη του κλιμακίου επισκέφθηκαν την Α΄ και Β΄ ΔΟΥ Λάρισας και την ΕΔΕΥΑ για ζητήματα αρμοδιότητάς τους (21-22.1.2016).

Ο Συνήγορος στη Χίο

·   Στο πλαίσιο της επίσκεψης κλιμακίου της Αρχής στη Χίο, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στους καταυλισμούς/οικισμούς Ρομά στην πόλη της Χίου και στους οικισμούς Αγ. Βασιλείου, Βαρβάσι, Θυμιανά, Χαλκειός, καθώς επίσης συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά που αφορά δράσεις στη Χίο (26.1.2016), και σύσκεψη με τον Δήμαρχο Χίου για εκκρεμές αίτημα άδειας ερευνών προς ανεύρεση κοιτασμάτων μαρμάρου (27.1.2016).

·   Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου και στους χώρους υποδοχής μεταναστών που λειτουργούν στο νησί (υπό την ευθύνη ΜΚΟ και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ σε συνεργασία με τον δήμο) και καταγραφής/ταυτοποίησής τους από τις αρχές, καθώς και συνάντηση με αστυνομικές-λιμενικές αρχές και τον Δήμαρχο Χίου (26-27.1.2016).

Ο Συνήγορος στη Λέσβο

Κλιμάκιο του Συνηγόρου επισκέφθηκε τη Λέσβο.

·   Η επίσκεψη συμπεριέλαβε αυτοψία σε χώρους πρώτης υποδοχής, ταυτοποίησης, καταγραφής και φιλοξενίας αλλοδαπών (Κέντρο Καταγραφής Μόριας, χώρος όπου σχεδιάζεται πτέρυγα κράτησης), συναντήσεις εργασίας με τον Δήμαρχο Λέσβου και τον Αστυνομικό Διευθυντή (26.1.2016), αυτοψία στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης και συναντήσεις εργασίας με τον Λιμενάρχη και υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (27.1.2016).

·   Επίσης διενεργήθηκε αυτοψία σε οικισμούς Ρομά στην Παγανή και τον Παππάδο Γέρας (27.1.2016).

Συναντήσεις εργασίας στην Αθήνα

·   Σε συνάντηση εργασίας του Βοηθού Συνηγόρου Ιωάννη Σαγιά με τον Πρόεδρο ΔΣ της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε», συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διάθεση στοιχείων και υλικού στον Συνήγορο στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων, αλλά και η συνδρομή της Εταιρείας στους δήμους σε περιπτώσεις αποτύπωσης ορίων οικισμών-ρεμάτων (11.1.2016).

·   Συναντήσεις εργασίας κλιμακίου της Αρχής με στελέχη της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, με στόχο την συνεργασία των επιμέρους Τμημάτων και Διευθύνσεων του Οργανισμού σε θέματα σχετικά με τα δάνεια του ΟΕΚ, την αποπληρωμή προγραμμάτων, τα τεχνικά προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, την αιτιολόγηση απορρίψεων από προγράμματα ενεργητικών πολιτικών καθώς και την περαιτέρω συνεργασία του Οργανισμού με τον Συνήγορο (22 & 29.1.2016).

Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος και στελέχη της Αρχής συμμετείχαν:

·   σε συναντήσεις εργασίας με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τον σχεδιασμό συνεργασίας σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών στα δικαιώματα, την εφαρμογή νέου προγράμματος για το μάθημα των θρησκευτικών, την εκπαίδευση στις φυλακές και άλλα ζητήματα συναρμοδιότητας (4 & 16.12.2015),

·   σε συνάντηση εργασίας με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τον σύμβουλο του Υπουργού για θέματα Ειδικής Αγωγής, με θέμα τις προσλήψεις καθηγητών Ειδικής Αγωγής και γενικότερα την υλοποίηση των προτάσεων του Συνηγόρου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (13.1.2016),

·   σε συνάντηση εργασίας και δικτύωσης εκπροσώπων δομών παιδικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας συναρμόδιων υπουργείων με θέμα «Δομές φιλοξενίας παιδιών στην Ελλάδα: Τρέχουσα κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές», που διοργάνωσε η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με τον Βρετανικό Οργανισμό Lumos (26.1.2016),

·   σε συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας με θέμα την εξειδίκευση του πλαισίου συνεργασίας με την Αρχή ενόψει αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για την παιδική προστασία (28.1.2016).

Επισκέψεις σε φορείς ασφάλισης και υγείας

Υποδιεύθυνση Συγχωνευθέντων Ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.12.2015, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύλης Αξιού 1.12., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης 4.12., Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 11-18.12.2015 & 14.1.2016, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 15.12.2015, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 17.12., Διεύθυνση Συντάξεων ΓΛΚ 22.12.2015 & 27.1.2016, Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΕ Ανατολικής Αττικής 11.1.2016, ΕΟΠΥΥ 13.1., 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου 14.1., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίων Αναργύρων 19.1., Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας 21.1., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πατησίων 29.1.2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Επισκέψεις σε σχολεία - συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές

 • 1ο ΓΕΛ Ελληνικού, 59ο Γυμνάσιο Αθηνών, Neue Schule Athen, 1ο Γυμνάσιο Ιλίου, 7ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων, 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, Δημοτικό Σχολείο Σουνίου Ξάνθης, Γυμνάσιο Βραχναίικων Πάτρας, Δημοτικό Σχολείο Κιλελέρ, Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας Λαρίσης.
 • Συζήτηση μέσω skype με μαθητές του ΓΕΛ Πεντάπολης Σερρών και του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης.
 • Συνεργασία με μαθητές της ραδιοφωνικής ομάδας και του 15μελούς συμβουλίου του Γυμνασίου Βραχναίικων Πάτρας για την παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής, που μεταδόθηκε στον διαδικτυακό σταθμό του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.

Επισκέψεις σε χώρους φιλοξενίας και φροντίδας παιδιών

 • Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα - Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας (18.12.2015),
 • Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων «Άρσις», Αλεξανδρούπολη (29.1.2016).

Εκδηλώσεις - ημερίδες - ομιλίες

Ο Αναπληρωτής Συνήγορος Βασίλης Καρύδης:

 • μετείχε με εναρκτήρια ομιλία στο 3ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης με θέμα «Η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο: Δικαιώματα και ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας» (17.12.2015),
 • απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση της ΜΚΟ «Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας» με θέμα «Βία και διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού» για την παρουσίαση της τελικής έκθεσης έργου «Πες το σ’ εμάς», διαθέσιμης στο σύνδεσμο  http://www.pestosemas.com/ (8.1.2016).

Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος συμμετείχε, μεταξύ άλλων:

 • στη διαδραστική - βιωματική δράση «Αποτυπώματα» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, με τη συμμετοχή παιδιών και νέων από σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής (1.12.2015),
 • στην επιμορφωτική ημερίδα «Καλλιεργώντας το δικαίωμα των μαθητών στην ελευθερία του λόγου μέσω του Μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου», που διοργάνωσαν η European School Radio με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (5.12.2015),
 • στην Ημερίδα «Ψυχική Υγεία Παιδιών και εφήβων, διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με μονάδες ψυχικής υγείας», που διοργάνωσε το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας Δήμου Καλλιθέας και οι τοπικοί σχολικοί σύμβουλοι (9.12.2015),
 • στην ανοικτή συζήτηση - στρογγυλή τράπεζα «Δικαιώματα χωρίς σύνορα», με θέμα την υποδοχή και ένταξη των παιδιών που μετακινούνται, την οποία διοργάνωσαν ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το Γαλλικό Ινστιτούτο με τη συμμετοχή αλλοδαπών εφήβων έφηβοι που ζουν στην Ελλάδα. Την εκδήλωση (11.12.2015),
 • στην εκδήλωση στο 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας με θέμα την ενδοσχολική βία και τη σχολική διαμεσολάβηση (14.12.2015),
 • στην ημερίδα «Η Σχολική Κοινότητα υπερασπίζεται το δικαίωμα των παιδιών στην ετερότητα», που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ομάδα Δράσεων Πρόληψης Δ/νσης ΔΕ Γ΄ Αθήνας (14.12.2015),
 • στην ανοιχτή συζήτηση για τα δικαιώματα του παιδιού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού και την πρεμιέρα της παράστασης «Ποιός είναι ο Δόκτωρ Κόρτσακ» στο Θέατρο Πόρτα (12.12.2015) και σε συζήτηση με εκπαιδευτικούς (16.1.2016),

   

 • στο συνέδριο «H Εκπαίδευση των νεαρών παραβατών: Εμπειρίες Προβλήματα και Προοπτικές», που

  διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τον Συνήγορο, την «Επάνοδο», τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το παράρτημα στην Ελλάδα της European Prison Education Association (Βόλος, 22-24.1.2016).

 

 

Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν:

 • στη συνάντηση «Human trafficking in the context of the migration crisis: How to combat an internationally organized crime», που διοργάνωσε ο Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10.12.2015),
 • με παρουσίαση του έργου της Αρχής στην καταπολέμηση του  μισαλλόδοξου λόγου, σε εκδήλωση ενημέρωσης νομικών επιστημόνων και δικαστικών λειτουργών που διοργάνωσε η ΜΚΟ «Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας» με θέμα «Η νομική προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου: καταπολεμώντας τις διακρίσεις, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους» (14.12.2015),
 • στη 14η Στρογγυλή Τράπεζα της ΜΚΟ «Αντιγόνη» κατά των Διακρίσεων με θέμα «Κράτος, κοινωνία και ευάλωτες ομάδες σε αναζήτηση ισοτιμίας και προστασίας» (14.12.2015),
 • σε στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) με θέμα την εμπειρία του Συνηγόρου σχετικά με τα εναλλακτικά μέτρα διοικητικής κράτησης (17.12.2015),
 • με ομιλία για ζητήματα ένταξης και προστασίας δικαιούχων διεθνούς προστασίας από την εμπειρία του Συνηγόρου στο 3ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού σημείου επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης με θέμα «Η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο: Δικαιώματα και Ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας» (17.12.2015),
 • στη συνάντηση εργασίας «Second meeting of the Evaluation Lab» του Ευρωπαϊκού δικτύου Equinet (Βρυξέλλες, 29.1.2016).

Τα γραφεία του Συνηγόρου επισκέφθηκε ομάδα φοιτητών από το Brunel University London (16.12.2015).

Σεμινάρια

Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Μόσχος συμμετείχε:

 • στο σεμινάριο «Η σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό σχολείο - χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα» για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 10ης περιφέρειας δημοτικής εκπαίδευσης Αττικής (1 & 7.12.2015),
 • σε 4 σεμινάρια επιμόρφωσης επαγγελματιών για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη και την υλοποίηση του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα οποία διοργάνωσε η ΜΚΟ «Άρσις» σε συνεργασία με τις τοπικές εισαγγελικές αρχές (Κομοτηνή 21.12.2015, Δράμα 22.12.2015, Καβάλα 15.1.2016, Αλεξανδρούπολη 29.1.2016).

Στέλεχος της Αρχής συμμετείχε ως εισηγήτρια σε σεμινάριο του ΙΝΕΠ Αθήνας με θέμα «Επιμόρφωση κοινωνικών επιθεωρητών εργασίας, υπαλλήλων ΣΕΠΕ σε θέματα ισότητας των φύλων».

«Ανοιχτά δεδομένα»

Δημοσιεύθηκε (21.12.2015) η καταγραφή του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που διαθέτει ο Συνήγορος του Πολίτη, προς υλοποίηση της νομοθεσίας (ν. 4305/2014) για τα ανοιχτά δεδομένα και την πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα.

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2007
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή